Tông đồ cầu nguyện, ngày 31-10

0

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Phó dâng ngày hôm nay trong bàn tay quan phòng và hết mực dịu dàng của Thiên Chúa, Cha chúng ta. “Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh.” (Lc 13,31-35). “Ngay cả người đàn ông tồi tệ nhất, báng bổ nhất cũng được Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu dịu dàng của người cha dành cho con cái, như lời Chúa Giêsu nói ‘như gà mẹ ủ ấp đàn con dưới cánh'” (ĐGH Phanxcô)

Hôm nay khi nhìn thấy người khác, hãy cố gắng nhìn họ bằng đôi mắt của Chúa Giêsu. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu theo ý nguyện của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Entrust this day to the protection and tenderness of God, our Father. “How many times have I wanted to gather your children, as the hen gathers its chicks.” (Luke 13:31-35). “Even the worse, most blasphemous man is loved by God with a tenderness of a father, or, to use the words of Jesus, ‘like a hen to its chicks.’”(Pope Francis). When you see people today, try to see them through the eyes of Jesus. Offer your day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Giêsu yêu thương nhân loại đến cùng, Ngài luôn tìm kiếm nhiều linh hồn hơn để cứu, chữa lành, đồng hành và an ủi. Ngài không bao giờ ngừng làm các việc đó, ngay cả những lúc gian nan, vì Ngài hiểu rõ sứ mạng của Ngài là gì. “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, nhờ đó mà cứu rỗi linh hồn mình.” (Thánh Inhaxiô)

Là một nhà truyền giáo, có bao giờ bạn dừng lại để tự hỏi: tôi đang đi đến đâu? Tôi có thật sự hiểu rõ lý do mà tôi hiện hữu không? Hãy lặp đi lặp lại lời này: “Lạy Chúa, con chỉ khao khát được cầu nguyện với Chúa, tôn thờ Chúa và phụng sự Chúa.”  Bạn nhớ cầu nguyện với chuỗi Mân Côi hằng ngày, như lời Đức Giáo Hoàng mời gọi.

WITH JESUS DURING A DAY

Jesus loved us to the extreme, always looking for more souls to save, heal, accompany and comfort. He did not stop when it was risky, for he knew clearly what his mission was. “Man is created to praise, reverence and serve God our Lord, and thereby save his soul” (St. Ignatius of Loyola). As a missionary have you stopped to think: where are you going? Are you clear about what you exist for? Repeat again and again: “Lord, I only wish to praise you, respect you and serve you.” Remember to pray the Holy Rosary daily as Pope Francis asks us to do.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lắng đọng tâm hồn để kết thúc ngày sống. Đi vào cõi thâm sâu trong trái tim và lắng nghe Chúa nói với bạn. Cùng Ngài, bạn nhìn lại ngày sống và xin Ngài chỉ cho bạn thấy bạn sống như thế nào và Chúa đã đồng hành với bạn ra sao. Điều gì khiến bạn cảm thấy biết ơn? Có điều gì bạn muốn nó xảy ra cách khác? Bạn có nghĩ rằng có ai đó cần một lời xin lỗi từ mình không? Sự thân tình với Chúa có thể giúp chúng ta thấy được cách Chúa nhìn thế giới. Dâng lại cho Chúa một ngày bạn đã sống và xin Ngài nâng đỡ bạn trong ngày mai. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Settle down and pause in silence to close the day. Enter the intimacy of your heart and let God speak to you. Walk with him through your day. Ask him to show you how you lived it and where he was with you. What are you thankful for? What would you have liked it to be different? Do you think there is someone who needs an apology? Intimacy with the Lord can help us see how he gazes at the world. Give him your day and ask him for help for tomorrow. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Comments are closed.

phone-icon