Giảng thuyết có vị trí nào trong hoạt động sứ vụ của Hội dòng?

0

Kính thưa Quý vị, Đại hội Sứ vụ lần thứ 21 của HD Đa Minh Tam Hiệp sẽ diễn ra vào Thứ Bảy ngày 30 tháng 11 sắp tới. Trong niềm vui rạo rực chờ đón ngày Đại hội, xin mời Qúy vị gặp gỡ Sơ Maria Đinh Thị Ngát – Tổng cố vấn thứ Hai và cũng là Sơ đặc trách Sứ vụ của Hội Dòng.

Comments are closed.