Thơ: Vua Cứu Thế

0

[Niệm ý Lc 23:35-43]

Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa
Đấng là Vua cả trời đất bao la
Vua thương xót muốn cứu vớt người ta
Chẳng trừ ai, nhất là người tội lỗi

Người tội lỗi nếu thành tâm sám hối
Ngài thứ tha và quên hết tội xưa
Dù tội nhiều, Ngài cũng vẫn bỏ qua
Tội cố chấp mới là tội lớn nhất

Dù người ta mỉa mai và thách thức
Chúa Giêsu vẫn lặng lẽ, không lời
Mặc cho ai chế giễu hoặc nhạo cười
Chịu đau đớn, chấp nhận cả cái chết

Có một người suốt đời chỉ làm ác
Cả một đời chỉ cầu nguyện một lần
Vua Giêsu thương xót, thứ tha liền
Và cho vào Thiên Đàng ngay hôm đó

Đồi Can-vê hoang lạnh và lộng gió
Chúa Giêsu thất thế hoàn toàn
Có bao kẻ phải đấm ngực ăn năn
Và công nhận Ngài là Con Thiên Chúa [*]

Vua Giêsu chính là Đấng Cứu Độ
Ai tin nhận sẽ được sống đời đời
Mai sẽ khóc nếu nay hả hê cười
Mai sẽ cười nếu nay ngậm ngùi khóc

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon