Thơ: Giao Tình

0

Giao thừa mà chẳng hề thừa
Chúc mừng năm mới cho vừa hồng ân
Giao thừa nối kết Đông – Xuân
Chan hòa Tình Chúa, tình thân sum vầy
Thập hình vẫn vác trên vai
Đúng như Chúa dạy vác ngày vác đêm
Chỉ trong Thiên Chúa từ nhân
Mới được yên hàn và được nghỉ ngơi [1]
Đừng lo chi chuyện ngày mai
Bởi vì Thiên Chúa vẫn hoài chăm lo [2]
Giao tình rộn rã giao thừa
Tạ ơn Thiên Chúa bốn mùa xót thương

TRẦM THIÊN THU
Giao thừa 2019–2020
[1] Tv 62:2. [2] Mt 6:34.

Comments are closed.

phone-icon