Thơ: Nén Kinh

0


Nén nhang lan tỏa lời kinh
Cầu xin Thiên Chúa thương tình thứ tha
Khắp nơi dịch Cô-rô-na
Gian trần hoảng loạn, kêu la hãi hùng
Kiêu nhân vẫn chẳng chịu dừng
Nạn nhân vẫn cứ gia tăng từng ngày
Xin cho qua cảnh đọa đày
Chúng con đã biết đắng cay tội mình
Cầu xin Thiên Chúa công minh
Ra tay cứu chữa dân tình khắp nơi

TRẦM THIÊN THU
Miền dịch Corona, 06-02-2020

Comments are closed.

phone-icon