“Chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì … về những người đã an giấc” – SN Chúa Nhật XXXII TN, năm A

0

Suy niệm: 1 Tx 4,13-18

Tất cả chúng ta đôi khi phải chiến đấu với những nỗi nghi ngờ về đức tin và những người Thêxalônica cũng không ngoại trừ. Một số người thân yêu của họ đã chết trước khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai – một biến cố mà họ nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc đời của họ. Bây giờ thì sao, họ tự hỏi? Làm thế nào những người đã chết có thể tham dự vào sự trở lại vinh thắng của Chúa Giêsu?

Thánh Phaolô bảo đảm với họ: Họ sẽ không mất những người thân yêu mãi mãi, vì thế họ không phải buồn phiền như những người không có niềm hy vọng (x.1 Tx 4,13). Khi Chúa Giêsu trở lại, Người sẽ làm cho tất cả những người đã chết được sống lại cùng với những người còn đang sống.

Đối với chúng ta cũng thế, chung cục của sự chết dường như có thể dẫn chúng ta đến sự nghi ngờ về sự thật của sự sống lại. Ngay cả nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, chúng ta có thể tự hỏi điều gì dành cho chúng ta sau khi chúng ta chết. Thiên Chúa có thể thực sự ban cho chúng ta và những người thân yêu của chúng ta thân xác hiển vinh không bao giờ còn lệ thuộc vào bệnh tật, sự hư nát (phân rã) hoặc cái chết (x. 1 Cr 15,52-53)? Vâng, Thiên Chúa có thể, nhưng chúng ta sẽ không biết điều ấy sẽ như thế nào cho đến khi chính chúng ta vượt qua cái chết để đạt đến sự sống đời đời.

Đó là nơi đức tin đến. Thánh Phaolô đã mời gọi những người Thêxalônica, như Người cũng đang mời gọi chúng ta tin rằng sự sống lại của Chúa Giêsu thực sự hiệu quả đối với chúng ta. Chúa Kitô là “hoa quả đầu mùa”, là người đầu tiên sống lại; “rồi, khi Đức Kitô quang lâm, thì đến lượt những kẻ thuộc về Người” (1 Cr 15,23). Chúng ta không biết chi tiết, “cách nào” hoặc “khi nào”. Nhưng khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và những gì Người đã làm cho chúng ta, Người sẽ đưa chúng ta từ nỗi nghi ngờ đến niềm hy vọng.

Thánh Phaolô an ủi những người Thêxalônica bằng những lời này: “Chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi” (1 Tx 4,17). Do đó, bạn cũng sẽ như thế. Bạn không phải nghi ngờ, điều có thể dẫn tới nỗi lo lắng và sợ hãi. Hiện giờ Thiên Chúa đang ở với bạn và Người sẽ ở với bạn trong tương lai – bất kể tương lai đó như thế nào.

 “Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa ở với con, bây giờ và mãi mãi”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2020/11/08/177129/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon