Hãy đứng dậy mà đi! – SN ngày 11.11.2020

0

Suy niệm: Lc 17:11-19                                  

Trong các sách Tin mừng, chúng ta thường thấy chủ đề yên tịnh — như ngồi dưới chân Chúa Giêsu, đắm mình trong lời giáo huấn của Ngài, tìm sự bình an nơi Ngài. Nhưng hôm nay thì lại khác. Có rất nhiều sự “đi lại” và không có sự “yên tịnh” trong câu chuyện chữa lành này. Chúa Giêsu đang đi lên Giêrusalem; mười người phung cùi đến với các thầy tư tế; một người phong hủi được chữa lành biết ơn quay trở lại với Chúa Giêsu; và Chúa Giêsu đáp lại bằng một mệnh lệnh hãy đi. Tất cả sự chuyển động này có thể giúp chúng ta thấy cuộc sống tín hữu của chúng ta liên quan đến việc đi đến gặp Chúa Giêsu và sau đó là ra đi truyền giáo như thế nào:

– Chúa Giêsu đang có sứ mạng từ Chúa Cha khi Ngài gặp mười người phong cùi: Ngài đang hướng về Giêrusalem, nơi Ngài sẽ bắt đầu cuộc khổ nạn của mình. Bằng việc dừng lại để chữa lành cho họ, Ngài đã mặc khải lòng từ bi nhân hậu của Chúa Cha. “Sứ mạng cao cả” của ơn cứu độ không vĩ đại đến mức phớt lờ những khó khăn gian khổ của chúng ta. Thiên Chúa luôn quan tâm đến cuộc sống của chúng ta.

Những người phong cùi đi đến các thầy tư tế. Có khả năng là họ đã thử mọi phương pháp chữa trị khả thi; nhưng giờ đây họ đã vâng lời Chúa Giêsu và đi trình diện các thầy tư tế. Một khi họ nhận ra rằng mình đã được chữa lành, chín người trong số họ tiếp tục lên đường. Họ đang làm những gì Chúa Giêsu đã nói — đi lấy giấy chứng nhận sức khỏe và bắt đầu cuộc sống của họ càng sớm càng tốt. Bước đầu tiên của chúng ta cần phải làm là vâng lời và làm theo những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải làm.

Nhưng có một động lực sâu xa hơn nơi một người trong số mười người phong trở lại với Chúa Giêsu. Đầy lòng biết ơn về sự chữa lành của mình, anh ta quyết định quay trở lại; anh ta xem việc chữa lành của mình như một lời mời gọi để đến gần Chúa Giêsu hơn. Mỗi khi Chúa Giêsu tác động trong cuộc sống của chúng ta, Ngài đang mời gọi chúng ta đến với Ngài, phủ phục trước nhan Ngài trong tình yêu và lòng biết ơn. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể học cách lắng nghe những lời mời gọi đó.

Cuối cùng, Chúa Giêsu đã trao cho anh ta một sứ mạng: Chúa không chỉ nói: “Đức tin của anh đã cứu anh” mà còn nói: “Hãy đứng dậy mà đi” (Lc 17,19). Một khi chúng ta đến với Chúa Giêsu với những nhu cầu của mình và nhận được sự chữa lành hoặc lòng thương xót của Ngài, Ngài sẽ bảo chúng ta hãy ra đi và chia sẻ những gì chúng ta đã nhận lãnh được.

Hãy tưởng tượng chính bạn đang theo kiểu “đi” này. Bạn cần đến gặp Chúa Giêsu như thế nào? Hôm nay Ngài có thể gửi bạn đến nơi đâu?

“Lạy Chúa, xin cho con cùng đi với Chúa trên cuộc hành trình lữ thứ trần gian này. Vì con tin rằng Chúa đang có mặt trong cuộc hành trình này”.

Nguồn: https://wau.org/meditations/2020/11/11/177138/
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.