Kế Thừa Vương Quốc – SN Lễ Chúa Kitô Vua 2020

0

Suy niệm: Mt 25,31-46

Hôm nay, nhân ngày lễ Chúa Kitô làm Vua, chúng ta cử hành quyền tối cao của Chúa Giêsu trên tất cả mọi thọ tạo. Chúng ta tán dương sự kiện là tất cả mọi loài đã được tạo dựng nhờ Người, tất cả được cứu chuộc qua Người và tất cả các dân sẽ bị Người xét xử.

Đó là điểm cuối cùng – Chúa Giêsu như vị thẩm phán – mà bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh. Bài Tin Mừng tường thuật cho chúng ta rằng với tư cách là vua của chúng ta, Chúa Giêsu có quyền đặt tiêu chuẩn mà qua đó chúng ta sẽ bị xét xử. Những thẩm phán khác thì thi hành chức vụ của họ dựa trên những luật lệ trần gian đang hiện hành. Nhưng Chúa Giêsu chính là luật của Nước Trời. Cuộc sống của Người, đường lối của Người là tiêu chuẩn qua đó chúng ta sẽ bị xét xử.

Nếu bạn muốn là một vị thẩm phán ở trần gian này, bạn phải biết luật lệ một cách tường tận. Chỉ một lời trong một bộ luật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả của một vụ án. Với Chúa Giêsu thì không như thế. Luật của Người thì đơn giản. Chúng ta sẽ “thừa hưởng Nước Trời” dựa trên quy tắc hướng dẫn này: “Bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,34.40). Đó là tiêu chuẩn: lòng thương xót, sự quảng đại và tình yêu tự hiến.

Người ta thường nói rằng bạn không thể mang nó đi cùng với bạn và có nhiều sự thật về điều đó. Tất cả tiền bạc, danh dự và tài sản của chúng ta đều tạm bợ. Chúng không đi theo chúng ta lên Thiên Đàng và chúng không thể giúp chúng ta bước vào đó. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể mang theo cùng chúng ta: những hành vi bác ái của chúng ta. Thực vậy, chúng chính là những thứ sẽ giúp mở cửa Thiên Đàng cho chúng ta!

Chúa Giêsu sẽ không ấn tượng nếu chúng ta có nhiều của cải và Người sẽ không thất vọng nếu chúng ta chỉ có ít của cải. Điều quan trọng là liệu chúng ta có để cho Người làm mềm lòng chúng ta hầu chúng ta cho người đói ăn, tha thứ cho những người phạm tội chống lại chúng ta và đi ra đến với những người cô đơn hay không. Bởi vì vương quốc của Người không phải là một vương quốc của sự giàu có và quyền lực; đó là một vương quốc của sự khiêm nhường, lòng yêu thương và phục vụ.

 “Lạy Chúa Giêsu là Vua và Thẩm Phán của con, xin dạy con biết yêu thương như Chúa yêu”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2020/11/22/177188/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon