Lời nguyện tắt

0

Trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể luôn có những chiến dịch để khơi dậy tinh thần yêu mến Chúa đối với các em thiếu nhi – nào là chiến dịch tháng Mân Côi, tháng cầu hồn, rồi đến chiến dịch Mùa Vọng, Mùa Chay….  Dì phụ trách thiếu nhi thường gửi tới các em phiếu “Hoa Thiêng Dâng Chúa”. Trong phiếu Hoa Thiêng có một cột với hàng chữ “lời nguyện tắt”. Dì hỏi các em: Lời nguyện tắt là gì? Các em đưa ra nhiều câu trả lời như: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa; Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa; Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu các linh hồn… tất cả các câu trả lời của các em đều có chung một ý tưởng là những lời cầu nguyện ngắn gọn mà chúng ta dâng lên Chúa.

Từ câu trả lời của các em: “Lời nguyện tắt là những lời cầu nguyện ngắn gọn mà chúng ta dâng lên Chúa. Do đó, chúng ta có thể đọc lời nguyện tắt nhiều lần trong ngày và đọc ở mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh sống.

Nhìn lại đời sống tu trì, phải chăng lời nguyện tắt gắn liền với đời sống người tu sĩ. Ngoài những giờ cầu nguyện lâu giờ như luật định thì người tu sĩ thường gắn bó với Chúa qua lời nguyện tắt. Trong suốt ngày sống, họ dâng lên Chúa những lời nguyện tắt. Ngay từ khi thức dậy họ đã dâng lên Chúa những nguyện ngắn gọn hầu chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Trong khi làm việc, họ nhớ tới Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn. “Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.” Những lời nguyện tắt ngắn gọn dễ đọc đã giúp người tu sĩ gắn bó với Chúa hơn trong suốt ngày sống và trong cả cuộc đời .

Lời nguyện tắt tuy là những lời nguyện ngắn gọn nhưng mang lại nhiều lợi ích thánh thiêng cho đời sống tu trì. Bầu khí tu viện sẽ trở nên thánh thiêng hơn khi các thành viên đọc chung với nhau lời nguyện “Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.” Cộng đoàn dòng tu sẽ sống yêu thương tha thứ cho nhau khi mỗi người đọc “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con” Đời sống người tu sĩ sẽ thánh thiện hơn khi họ luôn đọc lời nguyện “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”…

Như vậy, lời nguyện tắt giúp người tu sĩ gắn bó với Chúa hơn, mang lại sự thánh thiêng trong tu viện, xóa đi hận thù chia rẽ, gìn giữ người tu sĩ khỏi sa chước cám dỗ và yêu mến Chúa nhiều hơn. Đặc biệt trong tháng 11 – tháng dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn. Đừng chần chừ, chỉ một lời nguyện tắt nho nhỏ sẽ gia tăng lòng yêu mến chúa hơn và mang lại lợi ích cho các linh hồn.

Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh

Comments are closed.

phone-icon