Thơ: Nén Kinh

0

Nén nhang thể hiện niềm tin
Hòa theo kinh nguyện dâng lên Chúa Trời
Luyện Hình – cõi khổ chơi vơi
Linh hồn rên siết không ngơi đêm ngày
Xin thương, lạy Chúa muôn loài
Cho hồn thoát cảnh đọa đày, khổ đau
Một giây mà cũng quá lâu
Hồn mong gặp Chúa, khát khao sớm chiều
Lửa ăn năn cứ đốt thiêu
Cũng là ngọn lửa mến yêu không ngừng
Nén kinh dâng giữa nghĩa trang
Cầu xin Thiên Chúa xót thương linh hồn

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon