“Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa … ” – SN Chúa Nhật I MV, năm B

0

Suy niệm: 1 Cr 1,3-9

Chào mừng các bạn đến với Mùa Vọng! Cho dẫu đó là lần đầu tiên hay lần thứ chín mươi bạn bước vào mùa thánh này, bạn hãy yên tâm rằng Thiên Chúa, Cha trên trời của bạn, luôn tha thiết ban ân sủng của Người cho bạn.

Như Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, Thiên Chúa đã tuôn đổ ân sủng của Người trên bạn. Thiên Chúa ban cho bạn mọi ân huệ trong khi bạn mong đợi Chúa Giêsu mạc khải chính Người cho bạn (1 Cr 1,7). Và Thiên Chúa muốn làm nhiều hơn nữa cho bạn. Người muốn bạn có một mùa vọng tuyệt vời! Người muốn làm cho mùa vọng này trở thành một thời điểm để bạn gần gũi với Người hơn và nhận biết Người rõ ràng hơn.

Điều đó không hẳn nghĩa là những ngày trước Giáng Sinh này sẽ dễ dàng. Niềm tin của bạn có thể sâu sắc hơn hoặc bạn có thể lãnh nhận những phúc lành bất ngờ. Nhưng bạn cũng có thể trải nghiệm sự khó khăn gian khổ hoặc những trở ngại. Nhưng không quan trọng chuyện gì sẽ xảy ra, Thiên Chúa sẽ công thưởng cho bạn về mọi nỗ lực mà bạn chuẩn bị trong mùa Vọng của mình. Đó là vì Người không muốn gì hơn là cho bạn đào sâu mối tương quan của bạn với Chúa Giêsu. Đó là ân sủng mà Thiên Chúa đang ân ban cho bạn trong mùa này.

Vì thế hãy tìm kiếm! Bạn hãy bắt đầu cam kết dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện trong tháng này. Bạn hãy sử dụng tạp chí này để đọc các bài đọc trong Thánh lễ và các bài suy niệm với một tâm hồn rộng mở. Bạn hãy tham dự, góp phần mình vào trong các sinh hoạt của giáo xứ, có thể qua việc Chầu Thánh Thể hoặc một dự án phục vụ nào đó. Hãy đọc một cuốn sách thiêng liêng hoặc tham gia việc học Thánh Kinh Mùa Vọng để làm tăng triển sự hiểu biết về đức tin của bạn.

Trên hết mọi sự, bạn hãy hy vọng: “Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Cr 1,9). Đó là tất cả những gì mùa này nói về.

 “Lạy Cha, con muốn cảm nghiệm phúc lành của Cha khi con chờ đợi, dõi theo và chuẩn bị cho Mùa Vọng này”.

Theo the Word Among us – Prayer Resources
Nguồn: https: https/wau.org/meditations/2020/11/29/177497/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon