Thơ: Trốn

0

Giu-se định trốn đi xa
Nhưng không trốn khỏi ý Cha trên trời
Bởi vì Ngài tiền định rồi
Dù khóc hay cười, chẳng tránh được đâu
Rạch ròi ứng nghiệm mọi điều
Phẩy đây, chấm đó, trước sau rõ ràng
Nhận ra ý Chúa tỏ tường
Giu-se vui vẻ đón Nàng về ngay
Ý mình muốn, biết là sai
Giu-se công chính nhận bài sai luôn
Không còn toan tính, phân vân
Cuộc trốn rất cần là tránh ý riêng
Khấn xin Thánh Cả đỡ nâng
Cầu thay nguyện giúp để vâng mọi điều
Tốt lành ý Chúa tối cao
Muốn trao hạnh phúc, chẳng trao đau buồn
Xin cho con biết trốn con
Chứ không trốn Chúa, bình an trong Ngài

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon