Ai tín: Nữ tu TÊRÊSA PHẠM THỊ OANH, O.P

0

Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi.
(x.Mt 25, 23)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

Nữ tu TÊRÊSA PHẠM THỊ OANH
Sinh ngày 19/ 10/ 1953, tại Quảng Nạp, Hà Nam Ninh.

Khấn Dòng ngày 29/ 4/ 1974
Đã được Chúa gọi về vào lúc 03g20’ Chúa Nhật ngày 21 tháng 02 năm 2021
tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp,

134/4 khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai,
sau 68 năm trên hành trình dương thế.

 Thánh lễ An táng đồng tế được cử hành
vào lúc 08g00 thứ Ba, ngày 23 tháng 02 năm 2021
(trước Thánh Lễ là Nghi thức Tiễn Biệt vào lúc 07g00)
tại nguyện đường Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn nữ tu TÊRÊSA
được sớm hưởng tôn nhan Chúa.
Xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội Dòng

Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, O.P.
Bề trên Tổng quyền

……………………………………………………………..

Xin Quý Cha đồng tế mang lễ phục tím

Comments are closed.

phone-icon