Chúa Thánh Thần luôn ở cùng ông – SN ngày 02.02.2021

0

Suy niệm: Lc 2,22-40

Một trong những nhà thần bí vĩ đại nhất của Giáo hội, thánh nữ Bridget nước Thụy Sĩ, đã từng nhận được sự mặc khải từ Mẹ Maria về Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Mẹ nói: “Bây giờ Con của Mẹ cũng có sự khiêm nhường như khi nằm trong máng cỏ”. Chúa Giêsu đã hạ mình qua việc đến như một đứa trẻ và hiến mạng sống mình vì lợi ích của chúng ta. Nhưng ngay cả bây giờ, Mẹ Maria nói với thánh nữ Bridget rằng Ngài vẫn tiếp tục hạ mình đối với “tất cả những ai nói với ngài bằng tình yêu”, và Ngài làm điều đó bằng cách gửi Chúa Thánh Thần của Ngài dến dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta.

Những hiểu biết tuyệt vời này có thể giúp chúng ta hiểu làm thế nào mà ông Simêon đã nhận ra Chúa Giêsu trong Đền thờ khi thánh Giuse và Mẹ Maria đưa Ngài đến đó để dâng cho Thiên Chúa. Chúng cũng có thể cho chúng ta biết những gì có thể xảy ra trong chúng ta khi chúng ta nói với Chúa Giêsu “bằng tình yêu”.

Simeon là một người Do-thái đạo đức, yêu mến Thiên Chúa và nhiệt thành chờ đợi Đấng Mêsia của Israel. Ông có niềm tin. Ông đã nghiên cứu Kinh thánh. Và Ông đã cầu nguyện liên tục để thấy những lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Đây là người đã nói chuyện với Thiên Chúa với tình yêu và niềm khao khát mãnh liệt. Đây là người khao khát được nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa. Và vì tình yêu và lòng trung thành của Simeon, Thiên Chúa đã ban cho ông đặc ân có thể nhận ra Chúa Giêsu khi cha mẹ Ngài đưa Ngài đến Đền thờ vào ngày hôm đó.

Có lẽ chính việc Simeon thực hành trò chuyện yêu thương với Thiên Chúa đã giúp ông nhận được sự hướng dẫn rõ ràng từ Chúa Thánh Thần. Tất cả thời gian dành cho việc cầu nguyện và suy gẫm Kinh thánh tiếng Do-thái đã giúp Simeon mở rộng lòng mình với Thánh Thần. Nó giúp ông nhận ra tiếng nói của Thánh Thần. Nó khiến ông mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Thánh Thần, đã dẫn ông trực tiếp đến với Chúa Giêsu.

Điều này cũng có thể đúng với bạn. Mỗi lần bạn suy gẫm về những lời hứa của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, mỗi lần bạn tìm kiếm Ngài trong cầu nguyện, mỗi khi bạn tham dự Thánh lễ, bạn có cơ hội nói chuyện với Chúa Giêsu với tình yêu. Và cho dù bạn nghĩ mình thấp hèn đến đâu, cho dù tội lỗi đã che khuất lòng bạn bao nhiêu đi nữa, thì Chúa Giêsu sẽ làm điều Ngài luôn làm: Ngài sẽ hạ mình xuống và đến tỏ mình ra với bạn.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Xin để con đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để đến với sự hiện diện của Chúa.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon