Đàn ông ở một mình không tốt – SN ngày 11.02.2021

0

Suy niệm: St 2,18-25

Từ thời thơ ấu, chúng ta đã nghe câu chuyện về cách Thiên Chúa lấy một chiếc xương sườn của Ađam và dựng nên Evà từ chiếc xương sườn đó. Thiên Chúa phán: “Đàn ông ở một mình không tốt” (St 2,18). Với tư cách là một tạo vật loài người, Thiên Chúa biết Ađam cần một người bạn đời phù hợp, một người bạn đồng hành và bình đẳng, và Ngài đã thỏa mãn nhu cầu đó. Nhưng Ngài đã sáng tạo rất nhiều trước khi tạo ra Evà. Ngài cũng làm ra tất cả các loại chim và động vật khác.

Bây giờ chắc chắn Thiên Chúa biết rằng tê giác và đà điểu sẽ không trở thành bạn đời thích hợp cho con người; cừu, dê và bò, dù hữu ích đến đâu, thực ra không phải là bạn đồng hành mà Ađam cần nhất. Niềm khao khát của Ađam dành cho một người giống như anh, người có thể mang lại tình bạn và sự đồng hành của con người. Nhưng Thiên Chúa biết rằng Ađam sẽ cần nhiều sự trợ giúp để trồng trọt và chăm sóc khu vườn. Và vì vậy, Ngài đã làm vượt quá nhu cầu chính của Ađam và cho ông ấy nhiều hơn những gì ông ấy cầu xin hoặc tưởng tượng.

Đây cũng là cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Đôi khi bạn cầu xin Thiên Chúa ban cho bạn điều gì đó mà bạn cần – điều gì đó mạnh mẽ như con ngựa, hoặc bổ dưỡng như một chùm cây ăn trái – và thay vào đó, bạn lại tìm thấy một con tê giác trước cửa nhà mình, hoặc có thể là một con cừu non bé nhỏ. Thiên Chúa có lú lẫn không? Có phải Ngài đang từ chối điều tốt lành mà bạn cầu xin và cho bạn thứ khác không? Dĩ nhiên là không. Thiên Chúa biết bạn cần gì trước khi bạn cầu xin Ngài (Mt 6,8). Rất có thể Ngài đang ban cho bạn điều gì đó mà Ngài biết rằng bạn cần ngay cả trước khi bạn biết để cầu xin.

Hãy nói với Chúa hôm nay rằng bạn tin tưởng vào tình yêu và sự quan tâm của Ngài dành cho bạn. Ngài biết mọi nhu cầu của bạn và Ngài muốn ban cho bạn mọi điều tốt để đáp ứng những nhu cầu đó. Nếu bạn đã cầu xin Ngài điều gì đó và nghĩ rằng Ngài chưa đáp trả bạn, hãy đọc lại bài đọc một hôm nay. Hãy suy gẫm về phản ứng của Thiên Chúa đối với nhu cầu của Ađam về người bạn đồng hành thích hợp, sau đó hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy cách Ngài đáp trả bạn như thế nào. Đừng nuôi dưỡng những suy nghĩ nói rằng: Thiên Chúa sẽ không nghe thấy, không quan tâm hoặc sẽ không đáp trả. Hãy tuyên xưng niềm tin của bạn vào sự khôn ngoan và thời gian của Ngài dành cho cuộc sống của bạn. (Vậy hãy hỏi Ngài phải làm gì với con tê giác!)

Lạy Cha, con tin vào tình yêu trọn vẹn của Cha dành cho con!

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon