Đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn – SN ngày 01.3.2021

0

Suy niệm: Lc 6,36-38

Bạn đã bao giờ nhìn thấy cà phê được xay và nhìn thấy bã bột lấp đầy thùng chứa chưa? Ngay cả khi cà phê tràn lên đến đỉnh, quá trình này vẫn chưa kết thúc. Bạn vẫn có thể lắc nhẹ lon vài lần và quan sát cặn lắng xuống, tạo ra một khoảng trống. Đó là cách để nhận lại những gì bạn đã cho đi!

Những người vào thời Chúa Giêsu cũng sử dụng cách tiếp cận này khi họ mang ngũ cốc của họ đến máy xay để xay thành bột. Mọi người đều biết một chiếc túi có thể trông đầy, nhưng nó vẫn có thể chứa thêm chỗ chứa. Khi nó thực sự đầy đủ, tức là bạn đã đong “đấu đủ lượng” (Lc 6,38).

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hiện tượng hằng ngày này để dạy chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài ban cho chúng ta lòng thương xót theo “đấu đủ lượng” ở mức độ chúng ta thể hiện lòng thương xót đối với những người xung quanh (Lc 6,38).

Khi nói những lời này, Chúa Giêsu đã mở rộng điều răn ban đầu, “Hãy yêu người lân cận như chính mình” (Lv 19,18). Ít người cần được dạy cách yêu thương bản thân; vì đó là bản năng bình thường của chúng ta. Tất cả chúng ta đều muốn các “bao đựng” của mình tràn đầy lên đến vành (ngay cả khi chúng ta lấp đầy bao đựng của mình bằng những thứ rẻ tiền thay thế cho ngũ cốc tốt của Chúa!). Tuy nhiên, sự quan tâm tự nhiên của chúng ta đối với bản thân chỉ là sự phản ánh mờ nhạt của tình yêu mà Chúa Giêsu muốn chúng ta dành cho người khác. Ngài muốn chúng ta phản ánh tình yêu và sự quảng đại của chính Ngài.

Thiên Chúa không ban cho chúng ta một cách keo kiệt – Ngài đong “đấu đủ lượng” của lòng thương xót, “đã dằn, đã lắc, và tràn đầy” (Lc 6,38). Và Ngài ban theo cách này mặc dù chúng ta không xứng đáng. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn muốn phán xét hoặc lên án, bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị tổn thương hoặc bị loại bỏ, Ngài đều kêu gọi bạn tha thứ một cách quảng đại.

Ngày hôm nay, hãy cảm tạ Thiên Chúa vì lòng thương xót của Ngài đối với bạn. Hơn nữa, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn đong loại “đấu đủ lượng” này cho người khác. Đối với một số hành vi xúc phạm bạn, dù là thật hay nhận ra, hãy dâng sự tổn thương, phẫn nộ hoặc sỉ nhục của bạn cho Chúa Giêsu. Hãy cầu xin Ngài ơn tha thứ cho người kia, và hãy tưởng tượng việc tuôn đổ sự tha thứ của bạn một cách quảng đại lên họ, giống như cách bạn muốn nhận được lòng thương xót từ Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết thương xót như Cha trên trời là Đấng thương xót.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon