Lời Ta sẽ không trở về với Ta mà vô hiệu – SN ngày 23.02.2021

0

Suy niệm: Is 55,10-11

Bạn đã bao giờ ở trong nhà kính chưa? Các bức tường trong suốt của nó giữ nhiệt và độ ẩm, tạo ra bầu không khí nhiệt đới – ngay cả trong mùa đông. Các bức tường cũng ngăn chặn động vật đói ăn cỏ. Không có gì lạ khi nhà kính là một môi trường màu mỡ như vậy!

Đây có thể là một phép ẩn dụ tốt cho việc thực hành phương pháp Lectio Divina, một cách cầu nguyện với Kinh thánh cổ xưa. Trong bài đọc một hôm nay, chúng ta nghe về sức mạnh ban sự sống của lời Chúa. Nó giống như mưa tưới trên trái đất và làm cho cây trồng phát triển và kết trái. Bạn có thể nói rằng phương pháp Lectio Divina là một môi trường đặc biệt màu mỡ để phát triển.

Để cảm nghiệm được lời được viết của Thiên Chúa qua phương pháp Lectio Divina, bạn cần phải “giữ mình” khỏi sự phân tâm trong một thời gian. Điều này tạo ra không gian cho bốn giai đoạn truyền thống của thực hành này: đọc, suy gẫm, cầu nguyện và chiêm niệm.

Đọc. Giống như đất màu mỡ giúp cây cối phát triển, những lời Kinh Thánh là một phương tiện phong phú để chúng ta có thể cảm nghiệm được ân sủng của Thiên Chúa. Vì vậy, đọc một đoạn văn ngắn không vội vàng là bước đầu tiên của phương pháp Lectio Divina. Giai đoạn này thường kết thúc khi bạn dừng lại ở một cụm từ – thậm chí một từ – thu hút sự chú ý của bạn.

Suy gẫm. Bạn có nhớ những bức tường trong suốt của nhà kính cho phép nhiều ánh sáng không? Tương tự như vậy, bạn có thể mời Chúa Thánh Thần soi sáng những lẽ thật trong cụm từ hoặc lời nói đó khi bạn suy gẫm và suy đi nghĩ lại nó trong tâm trí.

Cầu nguyện. Tiếp theo, hãy mang những suy tư của bạn tới trước mặt Chúa dưới hình thức một cuộc trò chuyện cầu nguyện. Có lẽ bạn có thể cảm ơn Ngài vì một sự thật mà Ngài đã tiết lộ. Hoặc hỏi Ngài bất cứ câu hỏi nào đi vào lòng bạn. Sau đó, cho Ngài khoảng trống để phản hồi. Tại thời điểm này, Chúa có thể đã tưới mát tâm hồn bạn bằng sự bình an hoặc vui vẻ.

Chiêm niệm. Hãy tiếp tục thinh lặng và mở rộng tâm hồn. Hãy để cho bất cứ điều gì Thiên Chúa đã nói hoặc làm thấm nhuần. Hãy để lời Ngài bén rễ trong bạn – ngay cả khi bạn không “cảm thấy” ngay lập tức bất cứ điều gì đang xảy ra.

Và chỉ có thế. Nhưng đừng để bị lừa. Mặc dù có cấu trúc và đơn giản, phương pháp Lectio Divina chứa đựng những điều bất ngờ sống động, giống như bất kỳ nhà kính tốt nào. Bạn không bao giờ biết mình có thể gặp Chúa đang đi qua khu vườn ở giai đoạn nào.

Lạy Chúa, xin làm cho lời Chúa trở nên sống động trong tâm hồn con!

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon