Tại sao ngươi lại giận dữ và sa sầm nét mặt như vậy? – SN ngày 15.02.2021

0

Suy niệm: St 4,1-15.25

Bạn có thể nhận ra lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với Cain bao nhiêu lần trong bài đọc một hôm nay? Đầu tiên, Ngài kéo Cain vào một cuộc trò chuyện, hỏi tại sao anh ta lại “sa sầm nét mặt” (St 4,6). Sau đó, Ngài cảnh báo anh ta rằng “tội lỗi là con quỷ nằm phục ở cửa” tâm hồn của anh ta (4,7). Cuối cùng, ngay cả sau khi Cain không vâng lời Chúa và giết em trai mình, Chúa vẫn quan tâm đến anh ta bằng cách nói rằng “nếu ai giết Cain, sẽ bị Cain báo thù gấp bảy lần” (4,15).

Sự tận tâm của Thiên Chúa đối với Cain, ngay cả khi anh ta đang phạm tội, bị tổn thương và không vâng lời, là một câu chuyện sâu sắc cho chúng ta thấy cách Thiên Chúa nhìn chúng ta. Ngài quan tâm đến chúng ta và muốn bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi. Hơn thế nữa, dù chúng ta phạm tội bao nhiêu lần, dù chúng ta gục ngã bao nhiêu lần, Ngài vẫn sẵn sàng chào đón chúng ta khi chúng ta sám hối quay về với Ngài.

Bạn có biết ai đó có thể đang hành động theo cách gây tổn thương, đối với bạn, người khác, hoặc thậm chí chính họ không? Như đã làm với Cain, Thiên Chúa muốn người đó biết rằng Ngài là một Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Ngài muốn mọi người biết rằng Ngài thậm chí sẽ bỏ lại chín mươi chín con để đi theo con chiên bị lạc đó (Mt 18,12-14).

Nhưng Thiên Chúa kêu gọi bạn trở thành sứ giả của Ngài trong sứ mạng trắc ẩn và nhân hậu này. Bạn có thể tiếp cận với người có vẻ bối rối, tổn thương hoặc mất mát. Bắt đầu bằng cách lôi cuốn họ vào cuộc trò chuyện. Hỏi họ xem họ đang sống như thế nào và thực sự quan tâm đến sự phản hồi của họ. Hãy đề nghị giúp đỡ. Nếu người đó cởi mở, bạn có thể xin cầu nguyện với họ, và bạn cũng có thể hứa sẽ cầu nguyện cho họ. Ngay cả những điều nhỏ nhặt này có thể là bước tiến ra khỏi vùng an toàn của bạn, đặc biệt là nếu người đó đang hành động theo cách gây tổn thương, nhưng Thiên Chúa sẽ phù hộ cho những nỗ lực của bạn.

Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng ta, trong sự yếu đuối, tội lỗi và tổn thương, lòng trắc ẩn giống như Ngài đã ban cho Cain. Đó cũng là lòng trắc ẩn mà Ngài muốn dành cho mọi người. Hãy noi gương Ngài và làm nhân chứng cho tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con cách đối xử với mọi người bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn mà Chúa dành cho họ.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon