Thơ: Cùng dâng với Mẹ

0

Tuân theo Thánh Luật Chúa truyền
Mẹ đem Con Trẻ lên Đền Thờ dâng
Của đầu mùa, con đầu lòng
Gọi là “của thánh” – phải dâng Chúa Trời
Dâng Con – của lễ muôn đời
Cứu độ loài người, cứu độ tội nhân
Si-mê-ôn phúc đầy tràn
Được nhìn thấy, được tay ôm Ngôi Lời
Không còn mong ước sự đời
Sẵn sàng rời bỏ ngay nơi tạm này
Tín nhân nay cũng phúc đầy
Rước Chúa hằng ngày, Thánh Thể Giê-su
Đó là phúc, chẳng mơ hồ
Hòa tan với Chúa, diệu kỳ vô song
Hát lời tin kính, yêu thương
Cùng dâng với Mẹ đời riêng mỗi người

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon