Công Việc của Chúa Thánh Thần

0

Sự Thánh Thiện Là Công Việc Đặc Thù của Thần Khí

“Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống” (Ed 37,14, RSV).

Trong một bài giảng vào ngày Đại Lễ Ngũ Tuần (Chúa Thánh Thần Hiện Xuống), Thánh Tôma Aquinô (ca.1225-1275) đã giải thích về cách thức Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nên thánh:

Không ai thánh thiện trừ khi kẻ ấy được Chúa Thánh Thần làm cho thánh thiện… Nơi tất cả những kẻ được Chúa Thánh Thần làm cho thánh thiện, Người biến đổi họ… khỏi vương vào những thứ trần tục. Như được nói trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Ai yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha” (1 Ga 2,15). Lại nữa, Chúa Thánh Thần ban sự sống thần linh cho những kẻ mà Người làm cho nên thánh, như ngôn sứ Edêkien đã khẳng định: “Này đây, Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống” (Ed 37,5). Sự sống thần linh có được chính là nhờ sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần. “Nếu anh em sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25)… Ngoài ra, Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ trở lại với căn nguyên kín nhiệm nhờ đó chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa; theo những lời của ngôn sứ Isaia: “Thần Khí của Đức Chúa sẽ đưa ngài đi đâu tôi chẳng biết” (1K 18,12), nghĩa là tới gia nghiệp trên trời.

Công đồng Vaticanô II mời gọi chúng ta sống thánh thiện, mời gọi chúng ta từ bỏ chính mình để trở nên những vị thánh qua cầu nguyện và một cuộc sống của người môn đệ. Nhưng tất cả những gì chúng ta thực hiện không thể làm cho chúng ta nên thánh thiện được. Đó là công việc đặc quyền của Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta nên thánh nếu chúng ta kêu cầu Người.

Hãy mở rộng lòng bạn ra để tiếp đón Chúa Thánh Thần và các ân huệ của Người, đồng thời cộng tác với mong ước của Thánh Thần để làm cho bạn nên thánh thiện. Thánh Phaolo nói với chúng ta rằng: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1 Cr 12,7, RSV). Nơi mỗi người chúng ta, điều đó trông khác nhau, nhưng hãy xem mẫu gương của bạn tôi, Phó tế Henry Libersat.

Henry giảng dạy với hiệu quả rất tuyệt vời. Anh chuẩn bị rất chu đáo cho việc phục vụ của mình. Henry đã đọc nhiều về thần học Công Giáo trong năm thập niên qua và anh  đắm mình trong Thánh Kinh trong suốt thời gian được đào tạo để trở thành phó tế và trong thời gian lãnh đạo lớp nghiên cứu Thánh Kinh cho phái nam trong giáo xứ của chúng tôi. Khi Henry được phân công để giảng dạy, anh đã dành hằng tuần để nghiên cứu bản văn mà anh đã chọn, nói chuyện với các bạn của mình và suy gẫm về nó. Tất cả những sự chuẩn bị này đều tạo cơ hội cho Chúa Thánh Thần hành động khi anh nói. Chúa Thánh Thần đã nâng những ý tưởng của Henry và biến chúng thành năng lượng thay đổi cuộc sống. Henry nói rằng anh có thể nói khi Chúa Thánh Thần chiếm hữu anh – anh cảm nhận sự hiện diện của Thánh Thần, được tràn đầy sự bình an, cảm thấy chắc chắn về sứ điệp của mình và lãnh nhận những lời mà anh đã không định dùng. Theo cách này, Thánh Thần đã làm cho chính Henry trở nên một quà tặng cho cộng đoàn giáo xứ chúng tôi.

Mỗi Kitô hữu (và điều đó nghĩa là cả bạn và tôi) đã lãnh nhận những ơn thiêng liêng để phục vụ. Qua nhiều năm, tôi đã khám phá ra những ân huệ của tôi về khả năng viết lách, giảng dạy và khích lệ. Chúa Thánh Thần đã ban cho bạn những ân huệ nào? Bạn có đang sử dụng chúng cho “thiện ích chung” không?

Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn những ơn thiêng liêng của bạn và hướng dẫn bạn biết sử dụng chúng cho thật tốt, và ước mong Người ban bạn như là một quà tặng cho cộng đoàn của bạn. Hãy cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần giúp bạn làm việc với Người trong việc xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Hãy mở lòng bạn ra để khám phá và chấp nhận những ân huệ mà Chúa Thánh Thần muốn ban cho bạn để phục vụ Giáo Hội.

Đây là một trích lọc từ cuốn sách Những Lời Cầu Nguyện với Chúa Thánh Thần: Sức Mạnh và Ánh Sáng cho Cuộc Sống của Bạn, của tác giả Bert Ghezzi (The Word Among Us Press, 2014), có sẵn tại available from www.wau.org/books.

This is a selection from Prayers to the Holy Spirit: Power and Light for Your Life by Bert Ghezzi (The Word Among Us Press, 2014), available from www.wau.org/books.

BY: BERT GHEZZI

Theo Word Among Us, Prayer Resources
Nguồn: https://wau.org/resources/article/the_work_of_the_holy_spirit/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.