Thơ: Bão Dịch

0

Bão gì cũng rất hiểm nguy
Bão gì cũng khổ, gây lo lắng nhiều
Bây giờ có bão cúm Tàu
Li ti vi-rút làm đau nhân trần
Bão là lời gọi ăn năn
Bão là dấu chỉ về cơn lôi đình [1]
Bão gì cũng sợ thất kinh
Có nhiều thứ bão vẫn rình rập luôn
Thổi ngang, cuốn dọc, quét càn
Tránh đâu cho thoát khỏi cơn bão bùng? [2]
Bão gần chưa hết hãi hùng
Bão xa ập tới khó lường hiểm nguy
Bạc vàng, phú quý, vinh hoa
Trữ đâu cho kịp chờ qua nạn này?
Cơn thịnh nộ vẫn còn đây
Chúa chưa hạ cánh tay Ngài xuống đâu [3]
Bão tham, bão dịch giành nhau
Bởi lòng độc ác còn sâu gian tà
Hãy vào phòng, tự cách ly
Ẩn mình, sám hối, chờ qua lôi đình [4]
Để mà nhận diện chính mình
Suy tư, ý thức, hy sinh, khiêm nhường
Khó khăn tiếp tục chất chồng
Canh tân, tiết kiệm thật lòng từ nay
Chân thành thì Chúa thương ngay
Bão gì cũng hết, tháng ngày lại vui

TRẦM THIÊN THU
Đêm 20-07-2021

[1] G 36:33 – “Sấm sét rền vang loan báo Người hiện diện, bão bùng giông tố cho biết Người nổi trận lôi đình.”
[2] Tv 55:9 – “Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng.”
[3] Is 10:3-4 – “Các người sẽ làm chi khi đến ngày trừng phạt, khi bão tố từ xa ập tới? Các người sẽ chạy đến với ai mà xin giúp đỡ? Các người sẽ để vinh hoa phú quý nơi đâu? Chỉ còn có việc khom lưng giữa đám tù và ngã gục giữa những người bị giết. Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, và tay Người vẫn còn giơ lên.”
[4] Is 26:20 – “Hỡi dân Ta, hãy đi vào phòng, đóng cửa lại, hãy ẩn mình trong giây lát, cho tới lúc trận lôi đình qua đi.”

Comments are closed.

phone-icon