Giôsuê đã lập giao ước với dân chúng – SN ngày 14.8.2021

0

Suy niệm: Gs 24, 14-29

Có một sự khác biệt quan trọng giữa giao ước trong Kinh thánh và hợp đồng pháp lý. Hai người lập một hợp đồng pháp lý đưa ra một thỏa thuận hạn chế và cụ thể. Nếu bạn để tôi sống trong ngôi nhà này miễn phí, thì tôi sẽ cắt cỏ và sửa chữa bất cứ thứ gì bị hư hỏng. Ngược lại, trong một giao ước, hai người tiến vào một mối quan hệ yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau vĩnh viễn.

Giao ước mà Giôsuê trình bày trong bài đọc một hôm nay ràng buộc Thiên Chúa và dân Ngài với nhau mãi mãi. Thiên Chúa hứa sẽ hướng dẫn dân Ngài và bảo vệ họ khỏi kẻ thù nếu họ vẫn trung thành với Ngài. Đến lượt dân chúng, họ thề hứa chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa và tuân theo luật pháp của Ngài.

Giôsuê đã dẫn dắt dân Israel đủ lâu để nhận ra rằng họ sẽ khó khăn như thế nào để tuân giữ mục đích của giao ước này. Vì vậy, ông đã cố gắng khuyên can họ. Chỉ sau khi họ tuyên bố ý định phụng sự Chúa ba lần thì ông mới chấp nhận lời hứa của họ.

Tất nhiên, chúng ta biết câu chuyện diễn ra như thế nào. Dân Israel không phải lúc nào cũng tuân giữ mục đích giao ước của họ. Họ quên mất việc trở thành những người được Thiên Chúa tuyển chọn và chấp nhận các tôn giáo và tập quán của các quốc gia xung quanh họ. Sau đó, họ đổ lỗi cho Thiên Chúa khi Ngài không làm những gì mà họ đòi hỏi.

Vì tất cả sự bất trung này, bạn có thể mong đợi Thiên Chúa cắt đứt mối quan hệ của mình với họ. Nhưng Ngài đã khiến họ và chúng ta ngạc nhiên. Ngài không chỉ trung thành với giao ước của mình mà còn ban cho phương pháp chữa trị hoàn hảo. Ngài đã bước vào nhân loại của chúng ta để có thể tự mình hoàn thành những gì đã là điểm yếu của giao ước. Chúa Giêsu đã trở thành Con yêu dấu và vâng phục của Israel mà Chúa Cha đang tìm kiếm.

Đây là giao ước mới mà chúng ta cử hành trong Thánh Lễ. Và giống như dân Israel, chúng ta khẳng định cam kết trở thành dân Thiên Chúa và chỉ thờ phượng một mình Ngài. Mỗi lời “Amen” mà chúng ta cầu nguyện đều tái xác nhận giao ước đó và củng cố chúng ta để sống theo giao ước đó.

Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kết hiệp với chúng con trong một giao ước tình yêu thương vô điều kiện.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon