. . . Hãy tấn tới nhiều hơn nữa – SN ngày 27.8.2021

0

Suy niệm: 1 Tx 4, 1-8

Tất cả chúng ta đều cần nhiều hơn – thời gian, năng lượng, tiền bạc, và nhiều hơn nữa. Và vì vậy, có thể khó nghe thấy hướng “Khi bạn đang làm, hãy làm nhiều hơn nữa”. Vâng, có giới hạn cho những gì bạn có thể làm, nhưng không có giới hạn cho những gì Thiên Chúa có thể làm! Ngài là vô hạn – vô cùng, vô tận, vô biên – và những nguồn lực mà Ngài sẵn sàng chia sẻ với bạn cũng vậy. Thánh Phaolô chắc chắn về điều này, và vì vậy trách nhiệm phải làm nhiều hơn của ngài được đưa ra một cách tự tin và vui vẻ.

Cầu nguyện, suy gẫm Kinh thánh, lãnh nhận các bí tích, phục vụ người khác, chống lại tội lỗi và sự cám dỗ, (và ăn năn khi bạn sa ngã), tất cả đều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bạn làm vui lòng Chúa. Tuy nhiên, những việc bạn làm có mục đích cao cả hơn là để đạt được niềm vui của Thiên Chúa. Chúng nhằm tạo ra một nơi trong sạch và thánh khiết trong bạn để Chúa Thánh Thần ngự. Bạn được tạo ra để trở thành nơi cư ngụ đó. Và mặc dù thánh Phaolô đang nói riêng với người Thêsalônica về sự trong trắng trong hôn nhân, những lời của ngài có thể áp dụng cho mọi mối quan hệ và mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta (4, 9-12).

Để được trong sạch, phải có một sự tách biệt nhất định: tách khỏi sự vô luân, dâm dục và bóc lột người khác. Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, chúng ta có thể tách mình ra khỏi những điều đó và hơn thế nữa. Bạn có thể cần phải thoát khỏi tình trạng vô luân, nhưng đó cũng có thể là xu hướng phán xét, bực bội hoặc lười biếng. Hoặc có thể có một lĩnh vực mà bạn biết mình có thể phát triển, chẳng hạn như sự kiên nhẫn hoặc tính điều độ. Hãy cầu xin Chúa giúp đỡ trong lĩnh vực cụ thể đó.

Để trở thành những gì bạn được sinh ra – Thiên Chúa ở trong bạn và Thiên Chúa bày tỏ trong bạn – điều quan trọng là phải hành động một cách có chủ đích và có chủ ý. Bạn có thể viết ra một lĩnh vực mà bạn muốn phát triển ở đầu bài suy gẫm hôm nay. Hoặc bạn có thể xét mình vào giờ đi ngủ mỗi đêm và ăn năn về những lần bạn không đạt được sự từ bỏ mà bạn cần trong một lĩnh vực đó. Hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng Thiên Chúa mong muốn chia sẻ ân sủng vô hạn, vô biên của Ngài với bạn để bạn thực sự có thể làm tốt hơn. Và hãy vững lòng: Thiên Chúa sẽ giúp bạn. Bạn sẽ làm được “nhiều hơn” thánh Phaolô nữa.

Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn trở thành nơi ở của Chúa.  Xin giúp con ngày càng làm hài lòng Chúa hơn.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon