Thơ: Lễ Dâng Trọn Đời

0


(Hồng ân Vĩnh khấn 06/8/2021)

Dòng sông vắng lặng chiều nao
Tư bề êm ả ngọt ngào thanh âm
Thuyền tình nhẹ lướt âm thầm
Giêsu xuôi mái, bình tâm con ngồi
Nhẹ nhàng khẽ gọi “con ơi”
Đến đây ta cất vang lời yêu thương
Thề nguyền kết ước song phương
Con đi theo Chúa, trọn đường hiến dâng
Nguyện cầu tình Chúa đỡ nâng
Một lòng trung tín, chẳng ngần ngại chi
Sóng to biển cả sợ gì
Thuyền con có Chúa bám ghì Ngài thôi
Khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời
Thành tâm tuân giữ, đẹp ngời lễ dâng
Nguyện nên men muối chứng nhân
Tạ ơn Thiên Chúa nghĩa ân vẹn tròn
Thắm nồng tình mến sắt son
Trọn đời đoan hứa tình con dâng Ngài.

Nt. Maria Đoàn Thị Thu Huyền

Comments are closed.

phone-icon