Vương quốc tình yêu – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng (Ga 18, 33b-37)

Bài trích Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng : “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” Đức Giê-su đáp : “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?” Ông Phi-la-tô trả lời : “Tôi là người Do-thái sao ? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?” Đức Giê-su trả lời : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” Ông Phi-la-tô liền hỏi : “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giê-su đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Bài giảng: VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU

Đoạn Tin Mừng này cho chúng ta nhớ lại biến cố Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (xem Ga 6, 5-15). Người đã cho đám đông dân chúng ăn no nê. Họ nghĩ rằng Người là vị ngôn sứ, nên muốn tôn Người làm vua. Nhưng Người từ chối và lánh mặt, đi lên núi một mình cầu nguyện với Chúa Cha. Và mỗi lần, sau khi làm một số phép lạ đặc biệt ấn tượng, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ phải giữ im lặng, không được kể lại cho ai nghe những điều đã thấy. Trong biến cố Người biến đổi hình dạng trên ngọn núi cao cũng vậy (xem Mc 9, 9). Vậy mà bây giờ, khi bị điệu ra trước tổng trấn Phi-la-tô, tay chân bị xiềng xích như một tội nhân, Đức Giêsu lại nhận mình là vua ! Tại đúng thời điểm khi Người không ra dáng của vua tí nào cả, ít ra là dưới con mắt loài người.

Đức Giêsu nói với Phi-la-tô : « Nước tôi không thuộc về thế gian này. » Qua câu khẳng định này, Người muốn xác định vương quốc của Người hoàn toàn khác so với khái niệm của Phi-la-tô về vương quốc

Chúa Kitô Vua mà chúng ta tin không giống như các vị vua của trần gian này với một đội quân hùng hậu và cung điện nguy nga, tráng lệ Theo Tin Mừng thánh Mát-thêu, sau khi hỏi vua Hê-rô-đê : « Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? » (Mt 2, 2), các nhà chiêm tinh đến từ phương Đông đã theo ngôi sao và khám phá một em bé được đặt nằm trong máng cỏ. Khi vào thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giêsu được dân chúng tôn vinh như một vị vua. Nhưng vua này lại ngồi trên lưng một con lừa con ! Rồi, sau khi gặp Phi-la-tô, bọn lính chễ diễu Người : kết một vòng gai trên đầu Người làm vương miện, khoác cho Người một áo choàng đỏ, màu áo của hoàng gia, và nói với Người : « Kính chào Vua dân Do-thái ! », rồi vả vào mặt Người. (x. Ga 19, 2-3). Và khi bị đóng đinh trên thập giá, Phi-la-tô còn chễ diễu Người khi cho viết một tấm bảng và treo trên đầu Người với dòng chữ : « Giêsu Na-da-rét, Vua dân Do-thái. »

Khi tuyên bố : « Nước tôi không thuộc về thế gian này… Tôi đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật », Đức Giêsu muốn nói gì ? Chúng ta có thể đặt câu hỏi như Phi-la-tô : « Sự thật là gì ? » Đức Giêsu sẽ trả lời chúng ta : « Nếu các ngươi muốn biết đâu là sự thật, thì hãy nhìn tôi. Tôi là sự thật. »

Và nếu phải miêu tả sự thật như Đức Giêsu đã thể hiện trong đời sống của Người và trong Tin Mừng, ta có thể nói : sự thật khi nó xây dựng con người.

Vương quốc của Chúa Kitô không phải là một lãnh thổ. Vương quốc của Người là một cách sống, là một sự hiện diện ngay giữa thế gian. « Hiến chương cơ bản » của vương quốc này được tạo thành từ Tám Mối Phúc đi ngược lại với các giá trị mà thế gian theo đuổi .Đức Giêsu đã nói với các môn đệ : « Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạnh sống làm giá chuộc muôn người. » (Mc 10, 42-45)

Trong trình thuật về cuộc Thương Khó theo thánh Gioan, Đức Giêsu xuất hiện như vị vua. Nhưng việc Người xuất hiện như vị vua một vài giờ trước khi chết trên thập giá làm sáng tỏ một khía cạnh hoàn toàn khác : Vương quốc của Người, đó là vương quốc của tình yêu, một tình yêu mạnh hơn sự chết.

Đúng vậy, Sự Thật mà Chúa Giêsu đã đến để làm chứng, đó là tình yêu : tình yêu của Chúa Cha được được biểu hiện trong Chúa Kitô bị giao nộp không phải để lên án chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta (x. Ga 3, 17).

Vương quốc tình yêu mà Đức Giêsu đã đến để khai mở, không giống bất cứ một vương quốc nào, vì nơi vương quốc ấy, mọi người được đón nhận, không có biên giới, sống trong sự thật và là ước vọng sâu xa nhất của mỗi người, đó là một vương quốc của công lý, của hòa bình, của tha thứ… Trong vương quốc này, các công dân đều là anh em. Vương quốc này không được xây dựng bằng sức mạnh, vũ lực, thống trị hoặc vụ lợi, nhưng bằng yêu thương, phục vụ và dấn thân.

Tin Mừng của ngày hôm nay là Đức Vua đã làm người tôi tớ và nói với chúng ta rằng : tình yêu mà chúng ta mang đến cho những kẻ bé mọn và những người nghèo khổ nhất trong chúng ta, đó là mang đến cho chính Người.

Ai muốn thuộc về Sự Thật và muốn làm công dân Nước Trời thì hãy lắng nghe và thực hành lời của Đức Vua này !

 

Comments are closed.