. . . a house of prayer, . . . a den of thieves – Suy niệm song ngữ theo WAU ngày 19.11.2021

0

 Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

… nhà cầu nguyện, … hang trộm cướp (Lc 19, 46)

Bạn có thể đã từng thấy hoặc nghe nói về người bán vé chợ đen. Đây là những người có mặt ở một vị trí gần sân vận động thể thao trước một trận đấu lớn và bán vé quá đắt cho những người đến sau. Đó là một cách lâu đời để kiếm tiền. Những người dễ dàng tiếp cận thứ gì đó sẽ tính giá cao đối với những người không có khả năng tiếp cận như vậy.

Vào thời Chúa Giêsu, Đền thờ ở Giêrusalem có phiên bản riêng về loại “bán vé” này. Trong những ngày thánh thiêng, khi người Do Thái đến mua động vật hiến tế để cúng trong khu thánh, những người đổi tiền ở ngay bên ngoài tính phí cắt cổ để đổi tiền thế tục sang tiền Do Thái hoặc tiền Tyrian. Lợi nhuận của những kẻ lạm dụng này thường thuộc về các tư tế, điều này chỉ tạo ra nhiều quá trình tham nhũng hơn.

Không có gì ngạc nhiên khi Chúa Giêsu cho thấy sự không hài lòng của Cha Ngài! Đền thờ được cho là một nơi thánh, một cánh cổng dẫn đến Thiên đàng, và một không gian của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Thay vào đó, nó đã trở thành một “sào huyệt của những tên trộm cướp” (Lc 19, 46).

Nhưng kiếm lợi nhuận không trung thực từ những người hành hương có thiện chí không phải là hành vi phạm tội duy nhất của họ. Ở cấp độ cơ bản hơn, những kẻ đổi tiền này và các tư tế đồng mưu với họ đang cản trở mọi người tiếp cận tự do và không bị cản trở đến thánh địa của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến thế gian và chuẩn bị chịu đau đớn và chịu chết với mục đích chính là phá hủy mọi chướng ngại vật ngăn cản con người bước vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ở đây những người đại diện của chính Cha Ngài đã tạo ra nhiều trở ngại hơn nữa!

Theo nghĩa đó, việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ là một lời tiên tri. Nó báo trước những gì Ngài sẽ sớm đạt được trên thập tự giá: cho mọi người chúng ta được tự do tiếp cận với tình yêu chữa lành và lòng thương xót của Cha Ngài. Bây giờ không còn quan trọng bạn là ai hay bạn có thể cho Ngài bao nhiêu. Tất cả những gì Ngài muốn là bạn đến gần Ngài để Ngài có thể chào đón bạn bằng một vòng tay yêu thương.

Vì vậy, đừng để bất cứ điều gì cản trở bạn và Chúa. Ngài đã trở thành Đền thờ mới, và của lễ duy nhất Ngài đang tìm kiếm là một tâm hồn khiêm tốn và đúng mực. Ngài không đòi hỏi điều gì khác nữa!

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã luôn chào đón con đến với sự hiện diện của Chúa.

***

DAILY MEDITATION: LUKE 19:45-48

. . . a house of prayer, . . . a den of thieves. (Luke 19:46)

You’ve probably seen or heard about ticket scalpers. These are the people who stake out a spot near a sports stadium before a big game and hawk overpriced tickets to latecomers. It’s an age-old way to make a buck. People with easy access to something charge a high price to those without such access.

During Jesus’ time, the Temple in Jerusalem had its own version of this kind of “upselling.” During high holy days, when Jews came to buy sacrificial animals to offer inside the sanctuary, money exchangers located just outside charged exorbitant rates to switch secular currency for Jewish or Tyrian money. These scalpers’ profits often went to the priests, which only created more cycles of corruption.

It’s no wonder that Jesus showed his Father’s displeasure! The Temple was supposed to be a place of sanctification, a portal to heaven, and a space of communion between God and his people. Instead, it had become a “den of thieves” (Luke 19:46).

But making dishonest profits off of well-meaning pilgrims wasn’t their only offense. On a more fundamental level, these money changers and the priests who conspired with them were hindering people from free and unobstructed access to God’s holy place. Jesus had come to earth and was preparing to suffer and die for the very purpose of destroying every obstacle that prevented people from entering God’s presence. Yet here were his Father’s own representatives establishing even more obstacles!

In that sense, Jesus’ cleansing of the Temple was prophetic. It foreshadowed what he would soon accomplish on the cross: giving every one of us free access to his Father’s healing love and mercy. Now it no longer matters who you are or how much you can give him. All he wants is for you to approach him so that he can greet you with a loving embrace.

So don’t let anything stand in the way between you and God. He has become the new Temple, and the only sacrifice he is looking for is a contrite and humble heart. Nothing else is required!

“Lord, thank you for always welcoming me into your presence.”

Comments are closed.

phone-icon