Consider the fig tree – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 26.11.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

Hãy nhìn xem cây vả (Lc 21, 29)

Chúa Giêsu vừa mô tả những trận đại hồng thủy sẽ xảy đến trước khi Ngài trở lại trong vinh quang: điềm lạ trên bầu trời đêm, tiếng gầm rú bất thường của biển, và “các quyền lực trên trời” sẽ bị lay chuyển (Lc 21, 25-26). Lúc đó Ngài đang so sánh những thảm họa này với một thứ gì đó yên bình và đáng yêu như sự ra hoa của cây vả. Nó có vẻ lạc lõng, phải không? Hẳn bạn sẽ nghĩ rằng một cuộc tấn công của châu chấu có thể thích hợp hơn. Hoặc ít nhất là một bụi gai!

Nhưng Chúa Giêsu đang nói về sự đến của vương quốc của Ngài, không phải là sự kết thúc của mọi tạo vật. Ngài đang nói về ngày tuyệt vời đó khi tất cả những hy vọng và ước mơ sâu sắc nhất của chúng ta cuối cùng đã được thực hiện. Đây là vương quốc của “sự công bình, hòa bình và niềm vui trong Thánh Thần” (Rm 14, 17). Còn cách nào tốt hơn để mô tả sự xuất hiện của nó hơn là bằng cách nói về cuộc sống đang nở rộ thành bông hoa?

Còn tất cả những biến động mà Chúa Giêsu mô tả thì sao? Đó không phải là một phần của bức tranh sao? Chắc chắn rồi. Nhưng nó không phải là kết thúc của câu chuyện. Cũng giống như chúng ta biết rằng một cơn giông bão vào một buổi chiều ẩm ướt sẽ mở ra một buổi tối mát mẻ, gió mát, chúng ta biết rằng những thử thách và thảm họa này sẽ kết thúc khi Chúa Giêsu, Hoàng Tử Hòa Bình sẽ trở lại.

Thật vậy, Chúa Giêsu đang trở lại. Và đúng vậy, sự xuất hiện của Ngài sẽ được đánh dấu bằng một số sự kiện đáng sợ. Chúng ta không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, nhưng khi nó xảy ra, bất kỳ khoảng thời gian bóng tối nào đi trước nó sẽ nhường chỗ cho sự tươi sáng và vinh quang của một tạo vật mới. Mọi đau khổ, sợ hãi, đau đớn và phiền muộn sẽ bị xóa sạch. Được khoác lên mình phẩm giá của con cái Thiên Chúa, chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa Giêsu, Con Người (Kh 21, 3-4).

Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta: “Trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không qua đi” (Lc 21, 33). Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta mà chúng ta có thể nhìn thấy và chạm vào hôm nay cuối cùng sẽ mờ dần hoặc tan biến hoặc cháy đi. Nhưng hãy nhớ đến niềm hy vọng và lời hứa chứa đựng trong hình ảnh cây vả đang nở hoa. Bởi vì cuối cùng, lời của Chúa Giêsu vẫn sẽ ở với chúng ta: lời cứu rỗi, lời đem lại sự sống mới, lời chào đón chúng ta vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy đến và lấp đầy nơi con với niềm mong đợi háo hức!

***

DAILY MEDITATION: LUKE 21:29-33

Consider the fig tree. (Luke 21:29)

Jesus had just described the cataclysms that would come before his return in glory: portents in the night sky, an unnatural roaring of the seas, and the “powers of the heavens” shaking (Luke 21:25-26). And now he’s comparing these catastrophes to something as peaceful and lovely as the flowering of a fig tree. It seems out of place, doesn’t it? You would think a locust invasion might be more appropriate. Or at least a thornbush!

But Jesus is talking about the coming of his kingdom, not the end of all creation. He’s talking about that great day when all our deepest hopes and dreams are finally fulfilled. This is the kingdom of “righteousness, peace, and joy in the holy Spirit” (Romans 14:17). What better way to describe its arrival than by talking about life bursting forth into full flower?

What about all the upheaval Jesus described? Isn’t that part of the picture as well? Absolutely. But it’s not the end of the story. Just as we know that a thunderstorm on a humid afternoon will usher in a cool, breezy evening, we know that these trials and disasters will come to an end when Jesus, the Prince of Peace, returns.

So yes, Jesus is coming back. And yes, his coming will be marked by some frightening events. We don’t know when it will happen, but when it does, whatever period of darkness precedes it will give way to the brightness and the glory of a new creation. All suffering, fear, pain, and sorrow will be wiped away. Robed in the dignity of the children of God, we will stand before Jesus, the Son of Man (Revelation 21:3-4).

Jesus promised us, “Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away” (Luke 21:33). Everything around us that we can see and touch today will ultimately fade or dissolve or burn away. But remember the hope and promise contained in that image of a fig tree in full flower. Because in the end, Jesus’ word will still be with us: a word that saves, a word that brings new life, a word that welcomes us into his eternal kingdom.

“Jesus, help me to be ready for your return. Come, Lord, and fill me with eager expectation!”

Comments are closed.

phone-icon