Giakêu… tìm cách để xem Chúa Giêsu là ai – Suy niệm theo WAU ngày 16.11.2021

0

 Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

Giakêu… tìm cách để xem Chúa Giêsu là ai (Lc 19, 2-3)

Tại các điểm cao trong sứ mạng của Chúa Giêsu, Ngài được bao quanh bởi đám đông dân chúng. Chúng ta có thể cho rằng nhiều người đã nghe về những việc làm của Ngài hoặc nghe Ngài giảng mà không hề hay biết rõ về Ngài. Trong thời đại không có tivi, nhiếp ảnh hay báo in, có lẽ hầu hết mọi người đều không mong đợi “nhìn thấy” Chúa Giêsu. Những người như Ngài nổi tiếng nhờ truyền miệng nhiều như khi xuất hiện trước công chúng.

Vì vậy, có một chút hài hước và tò mò khi ông Giakêu dáng người thấp bé, có chiều cao của một người đàn ông trung bình thời cổ đại, có lẽ cao dưới một mét năm mươi và rất muốn nhìn thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt. Trong khi đó hầu hết những người khác sẽ hài lòng khi được trở thành một phần của đám đông.

Ngày nay, chúng ta có thể không phải trèo cây, nhưng tùy thuộc vào khả năng hình dung tốt như thế nào, chúng ta có thể phải nỗ lực thêm một chút để “nhìn thấy” Chúa Giêsu trong mắt mình. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao điều này lại quan trọng, hãy xem xét phần thưởng mà Giakêu nhận được. Vì những nỗ lực của mình, ông đã vượt qua việc nhìn Chúa Giêsu để gặp Ngài. Ông đã bắt đầu một tình bạn hữu sống động với Chúa Giêsu vào ngày hôm đó, một tình bạn đã đem lại hạnh phúc cho Giakêu và làm cho Chúa Giêsu vui mừng.

Như bạn có thể thấy, thật đáng để suy gẫm về việc chúng ta “dõi” theo Chúa Giêsu. Giống như Giakêu, bạn có thể thử những cách mới, sáng tạo để có cái nhìn sâu hơn về Ngài. Ví dụ, bạn đã bao giờ hình dung bàn tay của Chúa Giêsu chưa? Có thể chúng mạnh mẽ và bị chai cứng với các công cụ và khuân vác gỗ và đá. Bạn có thể học được điều gì khác bằng cách gợi nhớ đến âm thanh của tiếng cười của Ngài hoặc tư thế của Ngài khi cầu nguyện?

Khi tưởng tượng về Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày, bạn có thể sẽ khám phá ra những điều bất ngờ thu hút bạn đến với Ngài. Bạn có thể muốn bắt đầu bằng một đoạn Tin mừng hoặc một hình ảnh yêu thích của Chúa Giêsu mà bạn đã bắt gặp. Hãy yên tâm, nó sẽ không chỉ là tưởng tượng của bạn trong công việc. Bất cứ khi nào ai tìm kiếm Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần sẽ hợp tác với người đó để bày tỏ những khía cạnh mới của đời sống và tình yêu của họ. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu là bạn hữu của bạn, và bạn được tạo ra để kết hiệp với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ cho con biết Chúa là ai trong nhân tính và trong Thần tính.

DAILY MEDITATION: LUKE 19:1-10

Zacchaeus . . . was seeking to see who Jesus was. (Luke 19:2, 3)

At the high points in Jesus’ ministry, he was surrounded by large crowds of people. We can assume that many had heard about his deeds or listened to his preaching without fully—or perhaps ever—catching sight of him. In a time without television, photography, or the printing press, most people probably didn’t expect to “see” Jesus. People like him gained notoriety through word of mouth as much as by public appearances.

So it’s a bit comical and curious that short-statured Zacchaeus—who, given the height of the average man in ancient times, was probably well under five feet—desperately wanted to see Jesus in the flesh. Most other people would have been content just to be part of the crowd.

Today, we may not have to climb trees, but depending on how good we are at visualization, we may have to put in a little extra effort to “see” Jesus in our mind’s eye. If you’re wondering why this is important, consider the payoff that Zacchaeus received. Because of his efforts, he moved past seeing Jesus to encountering him. He began a living friendship with Jesus that day, one that blessed Zacchaeus and delighted Jesus.

As you can see, it’s worth thinking about our own “seeking” after Jesus. Like Zacchaeus, you might try new, creative ways to get a closer look at him. For example, have you ever pictured Jesus’ hands? Maybe they were strong and calloused from working with tools and carrying wood and stone. What else might you learn by calling to mind the sound of his laughter or his posture in prayer?

As you imagine Jesus in his everyday life, you’ll probably discover unexpected things that draw you to him. You may want to start with a Gospel passage or a favorite image of Jesus that you’ve come across. Rest assured, it won’t just be your imagination at work. Whenever anyone seeks Jesus, the Holy Spirit cooperates with that person to reveal new aspects of his life and love. Remember, Jesus is your friend, and you were created to be united with him.

“Jesus, show me who you are in the flesh and in the Spirit.”

Comments are closed.

phone-icon