Một người trong số họ… sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và cảm tạ Ngài – SN ngày 10.11.2021

0

Ngày 10 tháng 11 năm 2021
Thứ Tư, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Suy niệm: Lc 17, 11-19

Một người trong số họ… sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và cảm tạ Ngài (Lc 17, 15-16)

Tại máy ATM, chúng ta đưa thẻ vào, nhập số PIN, chọn thứ chúng ta muốn và sau đó, tiền mặt sẽ được phân phối. Nhanh chóng, hiệu quả, không phức tạp. Bạn có muốn những tương tác của bạn với Thiên Chúa cũng giống như vậy không? Chỉ cần thừa nhận Ngài, cầu xin những gì bạn cần, làm theo hướng dẫn của Ngài, và voilà, những giải pháp của Ngài sẽ được đáp trả!

Nhưng Chúa Giêsu là một cái gì đó tốt hơn rất nhiều so với một “cỗ máy ban ơn phúc”. Và Ngài muốn điều gì đó nhiều hơn nữa cho chúng ta. Ngài chữa lành và quan phòng cho chúng ta – nhưng trên hết, Ngài muốn cứu chúng ta và làm cho chúng ta trở nên hoàn thiện (Lc 17, 19).

Trong bài Tin mừng hôm nay, cả mười người phung đều bắt đầu bằng một đức tin nào đó, và cả mười người đều được chữa lành một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, chỉ có một người Samaria quay lại để cảm tạ Chúa Giêsu. Vì vậy, cho dù đức tin của anh ấy nhỏ bé đến đâu, thì nó ngày càng lớn mạnh, và nó đã khiến anh ấy phải thờ phượng. Anh ta sấp mình xuống trước mặt Chúa Giêsu và tôn vinh Thiên Chúa. Hãy tưởng tượng lời nói của anh ấy: “Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa đã thương xót và chữa lành cho con!” 

Bất cứ điều gì anh này nói, anh đều tuyên xưng niềm tin của mình vào quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu đã đáp lại” “Đức tin của con đã cứu con”, một từ có nghĩa là “được hoàn thiện” (Lc 17, 19 nhấn mạnh thêm). Vì anh này trở lại tôn thờ Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn của mình, nên anh ta đã nhận được sự chữa lành trọn vẹn mà Chúa Giêsu muốn cho cả mười người. Anh ấy đã được chữa lành về tinh thần cũng như thể xác – một điều còn tốt hơn cả việc được chữa lành bệnh phong cùi!

Bạn có thể có nhiều nhu cầu và ước muốn. Chúa Giêsu quan tâm đến tất cả chúng, nhưng điều Ngài quan tâm nhất là làm cho bạn trở nên hoàn thiện: tràn đầy đức tin, thoát khỏi tội lỗi và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Ngài muốn bạn sống với Ngài mãi mãi.

Điều đó có thể xảy ra khi đức tin của bạn, dù nó ở mức độ nào, đều thể hiện chính nó trong sự thờ phượng. Sự thờ phượng của bạn mở rộng lòng bạn để đón nhận quyền năng của Thiên Chúa để chữa lành và phục hồi. Và nó bắt đầu bằng những lời nói đơn giản của lòng biết ơn.

Hãy sấp mình dưới chân Chúa Giêsu ngày hôm nay và cảm ơn Ngài vì một điều gì đó Ngài đã làm cho bạn. Hãy cảm ơn Ngài vì lòng thương xót của Ngài, và sau đó hãy tôn thờ Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã quan tâm đến con rất sâu sắc. Con tôn thờ Chúa với tất cả tâm hồn của con!

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon