Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi  – SN ngày 11.11.2021

0

Ngày 11 tháng 11 năm 2021
Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

 

Suy niệm: Lc 17, 20-25

Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi 

Bạn có thể tưởng tượng một trong những người Pharisêu nói với người khác rằng: “Chờ đã! Có phải Chúa Giêsu nói rằng nước Thiên Chúa đang ở đây không? Thế còn người La Mã thì sao? Chúng ta vẫn là một quốc gia bị chiếm đóng. Đây chắc chắn không giống như vương quốc của Thiên Chúa!” Hãy nhìn xung quanh thế giới của chúng ta, chúng ta cũng có thể đi đến một kết luận tương tự. Nhưng vương quốc của Thiên Chúa không phải là một địa điểm hay thậm chí là một chế độ cầm quyền; nhưng đó là về một cách thức mới để liên kết với nhau mang lại sự chữa lành và tự do.

Trong suốt sứ vụ của Chúa Giêsu, Ngài không chỉ nói về vương quốc của Thiên Chúa. Ngài cũng thể hiện điều đó khi Ngài chúc phúc, yêu thương, tha thứ, chữa lành và phục vụ những người mà Ngài đang nói chuyện. Cuộc sống của chính Ngài đã thể hiện vương quốc của Chúa: Ngài không giữ bất kỳ mối hận thù, hay cắt đứt một mối quan hệ nào, hay tạo khoảng cách với người nghèo và những người khốn khó. Trên thực tế, Ngài đã đi ra để chào đón họ và cho họ thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cũng dạy về cách liên hệ này thông qua các câu chuyện dụ ngôn nhấn mạnh sự tha thứ đối với sự báo thù và sự phục vụ hơn là được phục vụ.

Hãy nhìn lại các mối quan hệ của bạn. Có thể có nhiều cách thức để nước Thiên Chúa ở giữa bạn hơn bạn nghĩ! Mỗi lần bạn ghé tai thông cảm với người cần nói chuyện, mỗi lần bạn giúp dọn dẹp, mỗi lần bạn phục vụ trong giáo xứ của bạn, nước Thiên Chúa đang ở đó. Bất cứ khi nào bạn cầu nguyện, nó ở đó. Nó hiện diện trong mọi tình huống mà bạn chọn yêu những người xung quanh mình, ngay cả khi họ không phải là người đặc biệt đáng yêu.

Điều đó thật đáng khích lệ, phải không? Vương quốc của Thiên Chúa đang ở giữa bạn!

Hôm nay, hãy nghĩ về cách bạn có thể đưa vương quốc của Thiên Chúa vào trong một mối quan hệ. Hãy tìm cơ hội để khuyến khích ai đó, tha thứ hoặc trở thành công cụ cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Nó không cần phải quá ấn tượng và cuộc sống luôn thay đổi. Nó chỉ cần được xây dựng và khẳng định cuộc sống. Bạn là công dân của nước Thiên Chúa và là sứ giả cho Đức Kitô. Điều đó có nghĩa là bạn có thể mang theo sự hiện diện của Ngài mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể làm nên điều khác biệt!

Cảm ơn Chúa đã cho con trở thành công dân của nước Chúa. Xin Chúa làm cho con trở thành một phúc lành cho những người mà con sẽ gặp trong ngày hôm nay.

 

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.