Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 04 – Linh mục đóng vai trò gì trong Thánh lễ?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

4. Linh mục đóng vai trò gì trong thánh lễ ?

– Giám mục hoặc linh mục chủ tọa thánh lễ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô trong Giáo hội của Người. Điều đó quả quyết rằng, lúc những người đã chịu phép Rửa tụ họp nhau lại, đó là chính Chúa Kitô qui tụ và phán dạy họ, chính Người ban Mình của Người và xây dựng Giáo Hội.

Nếu có nhiều linh mục đồng tế, thì chỉ có một vị chủ tế từ đầu đến cuối thánh lễ. Vị chủ tế đó biểu tượng cho sự hiện diện của chính Chúa Kitô trong Giáo Hội của Người.

– Dù đọc một mình những lời nguyện, linh mục chủ tế luôn nhân danh cộng đoàn (sẽ đề cập chi tiết hơn ở câu hỏi số 25).

ENGLISH

4. What role does the priest play in Mass?

– The Bishop or the priest celebrant is a sign of the presence of Christ in His Church. This affirms that when the baptized gather together, it is Christ who gathers and instructs them, it is He who gives His Body and builds the Church.

When there are many concelebrating priests, the Mass has only one principal celebrant from beginning to end. Such principal celebrant stands for the presence of Christ Himself in His Church.

– Though saying alone the prayers, the principal priest celebrant always acts in the name of the congregation (this matter will be mentioned in detail in question No. 25).

FRANÇAIS

4. Quel est le rôle du prêtre à la messe ?

– l L’évêque ou le prêtre qui préside l’eucharistie est le signe de la présence du Christ à son Église. Il atteste que, dans ce rassemblement de baptisés, c’est le Christ qui rassemble, qui parle, qui donne son Corps, qui édifie l’Église.

Si tous les prêtres concélèbrent en tant que prêtres, un seul d’entre eux préside, du début de la célébration jusqu’à la fin ; il symbolise la présence personnelle du Christ à son Église.

– l En prononçant seul les prières, le prêtre présidant prie au nom de toute l’assemblée dont il fait lui-même partie (nous en parlerons plus amplement dans la question n° 25).

Comments are closed.

phone-icon