Kinh xin ơn Hiệp nhất

0
Hôm nay bắt đầu Tuần lễ Cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô hữu hằng năm (18/01 – 25/01). Đó là cả tuần dành riêng để cầu nguyện lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly: “Để tất cả được nên một, như Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,21).
Tuần lễ cầu nguyện này là một việc làm rất cần thiết vì đó là khao khát cả đời của Chúa Giêsu và đồng thời cũng là di nguyện của Chúa trước lúc bước vào cuộc khổ nạn, chết và phục sinh. Thế nhưng, khi nhìn ra thế giới, các Giáo hội Thiên Chúa giáo được chia thành các phe: Công giáo và Tin lành và Chính thống. Và trong những phạm trù chung đó còn có nhiều sự chia rẽ khác, cả chính trị và tôn giáo. Rất nhiều sự chia rẽ này đã có từ hàng thế kỷ trước, và những định kiến ​​ủng hộ chúng đối với chúng ta dường như đã quá thâm căn cố đế để không bao giờ bị loại bỏ.
Có thể chúng ta không làm được những điều to lớn để hiệp nhất các Kitô hữu nhưng chúng ta có thể cầu nguyện và sống chung hòa bình, tôn trọng các tôn giáo bạn.
Mời quý độc giả cùng đọc lời kinh XIN ƠN HIỆP NHẤT này để cầu nguyện đặc biệt cho sự hợp nhất các Kitô hữu trên toàn thế giới: 

Comments are closed.

phone-icon