Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 08 – Tại sao khi bước vào nhà thờ, người ta làm dấu thánh giá với nước thánh?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

8. Tại sao khi bước vào nhà th, người ta làm du thánh giá vi nước thánh?

Bình nước thánh đặt nơi cửa nhà thờ mời gọi người tín hữu lấy tay chấm nước thánh và làm dấu thánh giá để nhắc họ nước của bí tích Thánh Tẩy.

Trong đêm vọng Phục Sinh, nghi thức rảy nước thánh đi kèm với việc cộng đoàn lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.

Nghi thức an táng cũng dùng nước thánh để nhắc nhở rằng bí tích Thánh Tẩy mở đường và dẫn đến đời sống vĩnh cửu: những người tham dự được mời rảy nước thánh để tỏ cử chỉ thân thiện và niềm hy vọng.

ENGLISH

8. Why does one make the sign of the cross with holy water when entering the church?

The baptismal pool at the door of the church invites all the faithful to use their hand to dip into the holy water and make the sign of the cross to remind them of the water of the Sacrament of Baptism.

In vigil Easter, the rite of sprinkling holy water together with the congregation repeating the vows when receiving the Sacrament of Baptism.

In the rites of a funeral, holy water is also used to remind that the Sacrament of Baptism opens the way and leads to eternal life: the participants are invited to sprinkle holy water to show friendliness and hope.

FRANÇAIS

8. Pourquoi se signe-t-on avec de l’eau bénite en entrant dans l’église?

La présence d’un bénitier à l’entrée des églises invite les fidèles à se signer avec l’eau bénite pour rappeler l’eau du baptême.

Dans la nuit pascale l’eau bénite accompagne la rénovation par l’assemblée des promesses baptismales.

Le rituel de la sépulture comporte aussi l’usage de l’eau bénite lors du dernier adieu pour rappeler que le baptême ouvre l’accès à la vie éternelle: rite auquel l’assistance est conviée à participer dans un geste de fraternité et d’espérance.

Comments are closed.

phone-icon