People immediately recognized him – Suy niệm theo The WAU ngày 7.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Monday February 7th 2022
Meditation: Mark 6, 53-56

As they were leaving the boat, people immediately recognized him. (Mark 6:54)

In today’s Gospel, we see the crowds beginning to recognize a new reality: God was powerfully present in the person of Jesus. So people flocked to wherever they heard he was. They came to him with their curiosity, their concerns, and their ailing loved ones. They came to hear Jesus speak God’s words to them and to receive his healing love for them.

Now, we know that we can encounter God in a unique and privileged way in our places of worship. He is there whenever his people gather to pray, and his loving presence remains in the tabernacle even when no one is around.

But you might have made an important discovery during the pandemic. With most churches off-limits, at least for a time, you might have come to recognize that Jesus’ presence isn’t limited to your church building. The challenge of being cut off from your parish church or favorite shrine might have convinced you that Jesus never abandons his beloved people. He makes his home with every believer and whispers his invitation to every seeker.

Think back over the ways Jesus met you during that time when it wasn’t safe to come to church. Perhaps he touched you in the pages of Scripture, or over a Zoom link as you prayed with friends or family. Maybe you recognized Jesus in the ways your neighbors came together to meet one another’s needs. Jesus was there in those situations and in so many more. He is always eager to be with us, wherever we are. And while nothing compares to his presence in the Eucharist, that is not the only way you can encounter him.

So where will Jesus “get out of the boat” in your life today? Like the crowds in Mark’s Gospel, rush to meet him with your deepest needs and your loving praise. He will make himself known to you, both in church and in your everyday life! The more clearly you discern him in one place, the easier and sweeter it will be to recognize him in another.

“Jesus, open my eyes to recognize your presence in my life more swiftly.”

 Thứ Hai ngày 7.02.2022
Suy niệm: Mc 6, 53-56

Khi họ ra khỏi thuyền, dân chúng lập tức nhận ra Ngài. (Mc 6,54)

Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy đám đông bắt đầu nhận ra một thực tại mới: Thiên Chúa hiện diện một cách quyền năng trong con người của Chúa Giêsu. Vì vậy, mọi người đổ xô đến bất cứ nơi nào họ nghe thấy tiếng Ngài. Họ đến với Ngài bằng sự tò mò, sự quan tâm của họ và những người thân yêu đau yếu của họ. Họ đến để nghe Chúa Giêsu nói lời của Thiên Chúa với họ và để nhận được tình yêu chữa lành của Ngài dành cho họ.

Giờ đây, chúng ta biết rằng chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa một cách đặc biệt và đặc ân trong những nơi thờ phượng của chúng ta. Ngài ở đó bất cứ khi nào dân của ngài họp nhau để cầu nguyện, và sự hiện diện yêu thương của Ngài vẫn ở trong nhà tạm ngay cả khi không có ai ở xung quanh.

Nhưng bạn có thể đã có một khám phá quan trọng trong cơn đại dịch. Với hầu hết các nhà thờ bị giới hạn, ít nhất là trong một thời gian, bạn có thể nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu không chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà thờ của bạn. Thử thách được cất khỏi nhà thờ giáo xứ hoặc đền thờ yêu thích của bạn có thể đã thuyết phục bạn rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi những người yêu quý của Ngài. Ngài mở cửa nhà mình cho mọi tín hữu và thì thầm lời mời gọi của mình cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài.

Hãy nghĩ lại những cách Chúa Giêsu gặp bạn trong khoảng thời gian không an toàn khi đến nhà thờ. Có lẽ Ngài đã chạm vào bạn trong các trang Kinh thánh hoặc qua liên kết trên mạng khi bạn cầu nguyện với bạn bè hoặc gia đình. Có thể bạn đã nhận ra Chúa Giêsu qua cách những người hàng xóm của bạn đến với nhau để đáp ứng nhu cầu của nhau. Chúa Giêsu đã ở đó trong những tình huống đó và trong nhiều tình huống khác nữa. Ngài luôn mong muốn được ở bên chúng ta, dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu. Và mặc dù không gì có thể so sánh được với sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể, nhưng đó không phải là cách duy nhất bạn có thể gặp được Ngài.

Vậy Chúa Giêsu sẽ “ra khỏi thuyền” ở đâu trong cuộc sống của bạn hôm nay? Giống như đám đông trong Tin mừng của Máccô, hãy vội vã tìm gặp Ngài với nhu cầu sâu sắc nhất và lời khen ngợi yêu thương của bạn. Ngài sẽ tỏ mình ra cho bạn, cả trong nhà thờ và trong cuộc sống hằng ngày của bạn! Bạn càng phân biệt rõ ràng Ngài ở nơi này, thì bạn càng dễ dàng nhận ra Ngài ở một nơi khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con để con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con cách nhanh chóng hơn.

Comments are closed.

phone-icon