“Phúc cho những kẻ nghèo khó !” – Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên C

0

Tin Mừng (Lc 6, 17.20-26)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn.

Thấy vậy, Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”

*******************

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Chúng ta thường nghe các mối phúc thật này trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (5, 1-12a) vào dịp Lễ Các Thánh, Chúa nhật thứ tư Thường Niên, năm A, trong thánh lễ an táng và cầu cho tín hữu đã qua đời. Nhưng các mối phúc thật trong Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay không nói về những người có tinh thần nghèo khó”, mà về những người nghèo đói thật sự, những người đau khổ về thể xác: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy.”

Khi nghe Chúa Giêsu đối chiếu hoàn cảnh hiện tại với hoàn cảnh tương lai, chúng ta tính nói: “Như vậy, chúng ta không kiếm được hạnh phúc trên trần gian này hay sao?”, hoặc: “Thôi, mình ráng chịu khổ, kiên nhẫn, ráng sống nghèo để lấy công nghiệp cho đời sau.” Nếu thế, tôn giáo chỉ là “thuốc phiện ru ngủ quần chúng”! Dù ai có nói thế nào đi nữa, Tin Mừng không bao giờ cổ võ việc sống nghèo theo kiểu này. Sự nghèo khổ, bần cùng là một điều xấu, bằng mọi giá phải tranh đấu và loại trừ.

Tại sao những người nghèo được cho là có “phúc”? Bởi vì Chúa ôm ấp họ, không phải vì công trạng của họ, nhưng vì chính hoàn cảnh của họ: nghèo đói, đau khổ, bị áp bức. Khi biết rằng thế giới không thể làm thỏa mãn hết mọi ước muốn của con người, họ hướng về Chúa và chỉ còn biết trông cậy vào Người mà thôi.

Tuy thế, Tin Mừng không gán cho những người nghèo mọi đức tính, cũng không đổ mọi tội lỗi lên đầu những người giầu có! Chúng ta không thấy một câu nào trong Tin Mừng lên án sự giầu sang cả, nhưng chỉ lên tiếng cảnh giác: sự giầu sang không xấu, nhưng nguy hiểm! Nguy hiểm vì nó có thể gây ra sự thỏa mãn giả tạo. Những người được thỏa mãn về của cải vật chất dần dần nghĩ rằng họ không cần đến Thiên Chúa. Nhưng họ quên rằng chỉ có Chúa là Ðấng làm no thỏa mọi khát vọng, mọi ước mơ hạnh phúc nơi con người.

Thiên Chúa muốn con người hạnh phúc. Hạnh phúc đích thật được xây dựng, không phải nơi của cải vật chất, nhưng trong đời sống hướng về Chúa với niềm cậy trông, và hướng về tha nhân trong tình thương và liên đới. Chúa Giêsu không giải thích về điều ác và sự đau khổ, nhưng trong suốt ba năm đi rao giảng, Người luôn tranh đấu chống lại nó, chữa lành, xoa dịu, tha tội. Người xác định ở đây rằng sự đau khổ không ngăn cản chúng ta sống bình an trong tâm hồn. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng” (Ga 14, 27).

Khi chúng ta đã dồn mọi nỗ lực trong việc chiến đấu với bệnh tật và đau khổ, nếu chúng ta đang phải sống trong lầm than, trong buồn rầu và thất vọng, chúng ta hãy nhớ lại các Mối Phúc Thật » mà Chúa Giêsu đã công bố khi nhìn những người nghèo đang vây quanh Người. Người cũng nói với chúng ta hôm nay: “Các con là những người kém may mắn trong cuộc đời, các con không có tiền cũng chẳng có địa vị, các con đau khổ vì phải sống trong cảnh chia ly, các con không thể gọi Chúa là ‘Cha’ vì người cha của các con hung bạo, luôn say sưa và đánh đập vợ con, các con khóc than vì người thân yêu của các con ra đi quá sớm, các con đang phải vật lộn với cuộc sống, vất vả hơn những người khác. Tuy thế, các con vẫn có phúc. Không phải vì Chúa sẽ đảo ngược mọi vai trò, mọi hoàn cảnh, nhưng vì Chúa yêu thương các con. Chúa yêu thương các con hơn những người khác. Chúa không muốn các con đau khổ, nhưng nếu điều đó xảy ra, các con hãy biết rằng, Chúa ở với các con và ôm ấp các con trong tay Người.”

Chúa luôn ở với chúng ta, khuyến khích chúng ta chiến đấu chống lại điều ác. Chỉ có Chúa mới mang đến cho chúng ta các “Mối Phúc Thật” này. Ước mong rằng chúng ta biết khám phá ra hạnh phúc đích thật trên con đường theo chân Chúa Giêsu, là Ðấng sẽ làm no thỏa mọi khát vọng trong tâm hồn của mọi người. Amen.

Comments are closed.

phone-icon