Set your hopes completely on the grace … – Suy niệm theo The WAU ngày 01.03.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022 

Tuesday March 1st 2022
Meditation: 1Peter 1, 10-16 

Set your hopes completely on the grace to be brought to be you at the revelation of Jesus Christ (1 Peter 1: 13)

Haven’t we all had the experience of setting our hopes on something that winds up disappointing us? It might be someone’s unfulfilled promise of a good job or an easy assignment at school. It might be a financial investment that wasn’t as profitable as we had hoped it would be. Or maybe it was a new medical treatment that failed to bring longed-for healing. 

In contrast, Peter advises us to anchor our hope to something strong enough to support us, something that comes from God and is completely reliable. And that something is God’s own grace. Grace is the most secure foundation we can have because it directs our hope toward what is coming—ultimately, the gift of eternal life. 

We have all been beneficiaries of God’s grace, even though its fullness hasn’t yet been revealed. It is as if we’re getting glimpses of his loving presence, glimmers of his glory and majesty. Grace is already seeping into our lives, and it builds a strong foundation for us when we look toward the future. 

Take a few moments to consider the ways in which you have already received the benefits of God’s grace. Of course, his grace has made you his son or daughter. But go further. Think of times when you made it through a difficult situation or felt God’s love and mercy deeply. Remember the gift of an unexpected friendship or a sudden inspiration for a complex or tricky problem. These are all personal experiences of God’s grace and favor. 

Let these experiences help you set a firm foundation for your faith. You know that the fullness of grace will come when you see Jesus face-to-face. But in the meantime, you can still trust in God’s faithfulness and his love for you. That’s an “anchor of the soul” that will never fail (Hebrews 6:19).

“Father, thank you for all the blessings you’ve already poured into my life. Help me to place my hope entirely on the grace that you have yet to reveal to me.”

Thứ Ba ngày 01.03.2022
Suy niệm: 1Pr 1, 10-16  

Hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện (1Pr 1,13)

 Chẳng phải tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đặt hy vọng vào một điều gì đó có thể khiến chúng ta thất vọng đó sao? Đó có thể là lời hứa chưa thực hiện của ai đó về một công việc tốt hoặc một nhiệm vụ dễ dàng ở trường. Đó có thể là một khoản đầu tư tài chính không mang lại lợi nhuận như chúng ta đã hy vọng. Hoặc có thể đó là một phương pháp điều trị y tế mới không mang lại sự chữa lành như hằng mong đợi. 

Ngược lại, thánh Phêrô khuyên chúng ta nên đặt niềm hy vọng vào điều gì đó đủ mạnh để nâng đỡ chúng ta, điều gì đó đến từ Thiên Chúa và hoàn toàn đáng tin cậy. Và điều gì đó là ân sủng của chính Thiên Chúa. Ân sủng là nền tảng an toàn nhất mà chúng ta có thể có vì nó hướng hy vọng của chúng ta về những gì sắp tới – cuối cùng, nó là ân huệ của sự sống vĩnh cửu. 

Tất cả chúng ta đều là những người thụ hưởng ân sủng của Thiên Chúa, mặc dù sự sung mãn của nó vẫn chưa được tiết lộ. Như thể chúng ta đang nhìn thoáng qua về sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài, những ánh hào quang và sự uy nghiêm của Ngài. Ân sủng đã thấm vào cuộc sống của chúng ta, và nó xây dựng nền tảng vững chắc cho chúng ta khi chúng ta nhìn về tương lai. 

Hãy dành một chút thời gian để xem xét những cách bạn đã nhận được lợi ích từ ân sủng của Thiên Chúa. Tất nhiên, ân sủng của Ngài đã khiến bạn trở thành con cái của Ngài. Nhưng hãy đi xa hơn. Hãy nghĩ về những lần bạn vượt qua một tình huống khó khăn hoặc cảm nhận được tình yêu thương và lòng thương xót sâu sắc của Thiên Chúa. Hãy nhớ ân huệ của một tình bạn bất ngờ hoặc một nguồn cảm hứng bất ngờ cho một vấn đề phức tạp hoặc khó khăn. Đây là tất cả kinh nghiệm cá nhân về ân sủng và sự ưu ái của Thiên Chúa.

 Hãy để những kinh nghiệm này giúp bạn đặt nền tảng vững chắc cho đức tin của mình. Bạn biết rằng ân sủng tràn đầy sẽ đến khi bạn nhìn thấy Chúa Giêsu mặt đối mặt. Nhưng trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn có thể tin tưởng vào sự thành tín của Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài dành cho bạn. Đó là “cái neo của linh hồn” không bao giờ thất bại (Hr 6,19).

 Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì tất cả những ơn lành mà Cha đã ban cho cuộc đời con. Xin giúp con đặt hy vọng hoàn toàn vào ân sủng mà Cha vẫn chưa tiết lộ cho con.

01.03.2022

Suy niệm Tin Mừng theo: evangeli.net

Mc 10, 28-31              Fr. Jordi Sotorra i Garriga

 Chúng con được lợi gì?

Hôm nay, giống như người chủ vườn nho sáng sớm đã ra ngoài thuê người làm việc trong vườn nho của mình, Chúa cũng đang tìm kiếm các môn đệ, các tín hữu và các bạn hữu của mình. Đó là một lời mời gọi phổ quát. Một lời đề nghị quyến rũ, và Chúa mời gọi chúng ta! Tuy nhiên, với một điều kiện. Một điều kiện có thể làm mất lòng chúng ta: “Vì Thầy và vì lợi ích của Tin mừng”, bạn phải từ bỏ “nhà cửa, anh chị em, hoặc cha mẹ, hoặc con cái, hoặc đất đai” (Mc 10,29).

Nhưng, có bất kỳ khoản bồi thường nào không? Sẽ có bất kỳ phần thưởng nào không? Chúng ta sẽ được gì từ nó chứ? Nhân danh các Tông đồ, ông Phêrô nhắc nhở Thầy: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28), như thể hỏi: chúng con được lợi ích gì?

Lời hứa của Chúa rất quảng đại: “Người đó sẽ nhận được gấp trăm lần ở đời này, và sự sống đời đời ở đời sau” (Mc 10,30). Nhưng Ngài nói thêm: “còn cả việc bị bắt bớ nữa”. Chúa Giêsu rất thực tế và Ngài không muốn lừa dối bất kỳ ai. Nếu chúng ta thực sự là môn đệ của Ngài, sẽ mang lại cho chúng ta những rắc rối và khó khăn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu coi những bắt bớ và khó khăn là một phần thưởng, vì chúng giúp chúng ta trưởng thành, nếu chúng ta chấp nhận và sống qua chúng như một cơ hội để đạt được sự trưởng thành và trách nhiệm. Bất cứ hành động hy sinh nào cũng làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu Kitô hơn, Đấng cứu độ chúng ta bằng cách chết trên Thập tự giá.

Chúng ta luôn có thời gian để sửa đổi cuộc sống của mình và trở nên thân mật hơn với Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là trong Mùa Vọng và Mùa Chay. Qua lời cầu nguyện và các bí tích, những lúc này và mọi lúc, chúng ta có thể tìm hiểu xem mình có ở trong số các môn đệ mà Ngài đang tìm kiếm hay không, và quyết định câu trả lời của chúng ta phải là gì cho lời mời gọi đó. Bên cạnh những phản ứng cấp tiến (chẳng hạn như những phản ứng của các Tông đồ) còn có những phản ứng khác. Đối với nhiều người, “sự từ bỏ nhà cửa, anh chị em, hoặc cha mẹ…” sẽ có nghĩa là từ bỏ bất cứ điều gì không giúp chúng ta sống sâu sắc trong tình bằng hữu thân thiết với Chúa Giêsu và do đó, sự từ bỏ này trở thành lời chứng của Ngài trước thế giới. Và điều này rất khẩn cấp, bạn có nghĩ vậy không?

Comments are closed.

phone-icon