Vũ khúc: Nearer, my God, to Thee!

0

Cho dù dịch bệnh hoặc những khó khăn trong cuộc sống đôi khi làm chúng con hoảng sợ, hoang mang, nhưng tình yêu Chúa vẫn luôn bao phủ trên chúng con. Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu và đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Xin thêm lòng mến cho chúng con, xin cho chúng con một niềm tin đủ mạnh để dù chúng con có phải đối diện với sự chết, với bao hiểm nguy giông tố, tai ương, hoạn nạn hoặc bất cứ sức mạnh nào, cũng  không tách chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Xin hãy đưa chúng con đến gần Ngài hơn, lạy Chúa!

Comments are closed.

phone-icon