Xuân nguyện cầu

0

Học viện Tiền Vĩnh khấn
Năm nay không đi quê
Ở lại Tết không về
Trong lòng con mong ngóng

Xuân ở lại Hội dòng
Cầu nguyện và hy sinh
Dâng lên hết tâm tình
Cho Giêsu yêu dấu

Mồng Một Tết đi chầu
Nguyện cầu cho thế giới
Có một năm tấn tới
Thánh thiện và an khang

Mong mọi người an nhàn
Bình an và hạnh phúc
Đến Mồng Hai kín múc
Nguồn ân sủng tuôn tràn

Ở lại con chẳng than
Vì Chúa luôn phù trợ
Có Chúa hằng nâng đỡ
Mùa xuân vẫn tươi xinh

Mồng Ba với tâm tình
Con dâng mình cho Chúa
Mùa Xuân sẽ không úa
Vì có Chúa tình thương

Tết sẽ không chán chường
Dù về hay ở lại
Con vẫn vui mãi mãi
Vì Chúa chính mùa xuân.

Bùi Thanh (HVTVK)

Comments are closed.

phone-icon