There once was a person who had a fig tree – Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay – C

0

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/3/20

March 20, 2022

Meditation: Luke 13:1-9

There once was a person who had a fig tree. (Luke 13:6)

The people discussing the news with Jesus in today’s Gospel assumed that the disaster victims must have been greater sinners than everyone else.

Tragedy, some of them thought, was God’s way of punishing wickedness. But God is not spiteful. He does not wish evil on us when we offend him.

It’s our own sin that cuts us off from him and leads to other sins, many of which bring their own disasters. That’s why Jesus warns his hearers about their need for repentance.

But then Jesus tells a reassuring parable for all of us sinners. A landowner wants to cut down his fig tree because it bears no fruit. The gardener asks for mercy-one more year of careful tending might be exactly what the tree needs. God is like that gardener. He sees the ways we’re not fruitful. He sees our sin more clearly than we do. And he shows us mercy. He cares for us, feeds us, protects us, and cultivates our soil. Like the gardener, he offers us another chance to bear good fruit.

Our heavenly Father is a God of second chances! When our sin separates us from him, he wants nothing more than to draw us back, to free us from its effects, and to give us new life. Every day is a chance to be like a healthy, fruitful fig tree and receive the nourishment he offers. We can receive his grace to restore us when we return to him in repentance. We can let him cultivate the soil of our hearts as he teaches us in Scripture or through our life experiences. And we can come to the altar to be fed by Jesus himself.

So don’t think that God is out to get you if you’ve let him down. He loves you and wants to welcome you back to himself. He will give you the strength you need to return.

“Lord, you are doing everything you can to bring each person back to yourself, including me! Help me repent and return to you.”

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

Suy niệm: Luca 13,1-9

Chuyện kể rằng một người kia có một cây vả (Lc 13,6)

Những người bàn luận về tin tức với Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho rằng nạn nhân của thảm họa hẳn phải là những người  tội lỗi hơn mọi người khác.

Một số người trong số họ nghĩ rằng thảm họa xảy ra là cách thế Thiên Chúa dùng để trừng phạt những kẻ gian ác. Nhưng thật ra Thiên Chúa không bao giờ thù hằn chúng ta. Người không muốn điều ác xảy ra cho chúng ta khi chúng ta xúc phạm đến Người.

Chính tội lỗi của chúng ta đã cắt đứt tình nghĩa của chúng ta với Chúa và dẫn chúng ta đến phạm nhiều tội lỗi khác, và nhiều tội lỗi trong số đó mang lại tai họa cho chính chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu cảnh báo mọi người phải nhìn nhận và ăn năn sám hối về tội lỗi của chính mình.

Nhưng sau đó Chúa Giêsu kể một dụ ngôn để trấn an tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Dụ ngôn kể về một ông chủ vườn muốn chặt cây vả của mình vì nó không có trái. Người làm vườn xin ông chủ mình hãy thương xót, chờ đợi cây vả thêm một năm nữa, để ông chăm sóc cẩn thận, biết đâu sang năm sẽ có trái. Thiên Chúa giống như người làm vườn này. Người biết tại sao chúng ta không sinh hoa kết quả là những việc lành. Người biết rõ tội lỗi của chúng ta hơn cả chính chúng ta. Và Người hằng tỏ cho chúng ta thấy lòng thương xót của Người. Người hằng quan tâm đến chúng ta, Người nuôi sống chúng ta, Người bảo vệ chúng ta và Người luôn giúp chúng ta đổi mới tâm hồn. Giống như người làm vườn, Người cho chúng ta có cơ hội để sinh hoa kết trái tốt.

Cha trên trời của chúng ta là vị Thiên Chúa giúp chúng ta thay đổi! Khi tội lỗi chia cắt chúng ta với Người, Người không muốn gì hơn là kéo chúng ta trở lại, giải thoát chúng ta khỏi những ảnh hưởng của tội lỗi, và ban cho chúng ta cuộc sống mới. Mỗi ngày là một cơ hội cho chúng ta để chúng ta giống như một cây vả khỏe mạnh, trĩu quả và nhận được nguồn dinh dưỡng mà Chúa ban tặng. Chúng ta có thể nhận được ân ban của Chúa để phục hồi sự sống chúng ta khi chúng ta trở lại với Người trong sự ăn năn sám hối. Chúng ta có thể để Chúa vun xới đất trong tâm hồn mình như cách Người dạy chúng ta trong Kinh Thánh hoặc qua kinh nghiệm sống của chúng ta. Và chúng ta có thể đến với Thánh Lễ để được chính Chúa Giêsu nuôi dưỡng.

Vì thế bạn đừng nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ loại trừ bạn khi bạn làm cho Ngài thất vọng. Ngài yêu thương bạn và Ngài muốn đón tiếp bạn về với Ngài. Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh bạn cần để trở về với Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đang làm mọi sự có thể để đem mỗi người trở về với chính Chúa, kể cả con cũng cần trở về với Chúa! Xin giúp con biết sám hối và trở về với Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon