We must celebrate and rejoice – Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay – C

0

Theo the Word Among Us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/3/27 

March 27, 2022

Meditation: Luke 15:1-3, 11-32

We must celebrate and rejoice. (Luke 15:32)

Doesn’t Jesus’ parable of the prodigal son seem a little illogical? What responsible father would sell off half his property and give the money to his youngest son? And then, having seen his boy go out and waste all that money on partying, what father would welcome his son home with open arms and throw a lavish feast in his honor? It doesn’t make sense.

But that’s the point of the parable. God’s love and mercy toward us is so extravagant that we have a hard time wrapping our heads around it. We live in a world run by the logic of conditional love and cautious acceptance. It’s the kind of logic that equates justice with vengeance and fairness with retribution. It’s the same logic the older brother used when he confronted his father. Look, why are you being so generous to him and not to me? Don’t I get anything for all my hard work? Where’s the justice in that?

But God uses the logic of divine love, not human “justice.” According to divine logic, it’s better for the perfect, innocent Son of God to die than for a guilty humanity to face its just condemnation. According to the divine logic, every sin can be forgiven and forgotten. It’s the kind of logic that welcomes the unrighteous prodigal and begs the self-righteous brother to soften his heart.

The logic of divine love tells you that you have a heavenly Father who looks upon you with mercy, not judgment. He sees everything about you-good, bad, and indifferent-and he loves you completely and is ready to forgive you unreservedly. Even if you feel like the prodigal son in the parable, he still wants to embrace you and set a feast for you. So come to the table of his altar today with humility and gratitude. Come and celebrate with him and with all your brothers and sisters in Christ. Let his love fill you.

“Father, I am in awe of your mercy!”

Chúa Nhật IV Mùa Chay (27/3/2022)

Suy niệm: Lc 15,1-3.11-32

Chúng ta phải ăn mừng và vui lên (Lc 15,32)

Phải chăng dụ ngôn Chúa Giêsu kể về người con hoang đàng là phi lý? Vì chẳng lẽ một người cha có trách nhiệm mà lại đi bán một nửa tài sản của mình và đưa tiền đó cho đứa con trai út của mình? Rồi sau đó, khi chứng kiến ​​đứa con đó bỏ nhà ra đi và phung phí hết tiền vào sự ăn chơi, tiệc tùng, có người cha lại mở rộng vòng tay đón con vào nhà, và tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng cậu trở về không? Không thể có chuyện đó được. 

Nhưng đó lại là điểm chủ yếu của dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta quá lớn lao, đến nỗi chúng ta không thể nào nghĩ tới được. Chúng ta đang sống trong một thế giới bị chi phối bởi luận lý của tình yêu có điều kiện và sự chấp nhận một cách thận trọng. Đó là loại luận lý đánh đồng công lý với việc trả thù và sự công bằng với quả báo. Đó cũng là luận lý mà người anh trai sử dụng khi đối diện với cha mình: Cha xem kìa, tại sao cha quá rộng rãi với nó mà không rộng rãi với con? Con đã rất vất vả làm lụng cho Cha mà chẳng được Cha cho gì? Sự công bằng ở đâu trong chuyện đó? 

Nhưng Thiên Chúa dùng luận lý của tình yêu thiêng liêng, chứ không phải “công lý” của con người. Theo luận lý của tình yêu thiêng liêng, tốt nhất là để Con Thiên Chúa chịu chết, còn hơn là để một nhân loại tội lỗi phải đối mặt với cái chết. Theo luận lý của Thiên Chúa, mọi tội lỗi đều có thể được tha thứ và quên đi. Đó là loại luận lý (của Lòng Thương Xót), hân hoan chào đón người con hoang trở về và cầu xin người anh tự cao hãy tỏ lòng nhân từ bao dung.

Luận lý của tình yêu thiêng liêng cho bạn biết rằng bạn có Cha trên trời, Đấng nhìn bạn với lòng thương xót, chứ không phải với sự kết án. Chúa thấy mọi sự ở bạn, tốt, xấu, và ơ hờ – và Chúa hoàn toàn yêu bạn và sẵn sàng tha thứ cho bạn một cách nhưng không. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình giống như đứa con hoang đàng trong dụ ngôn, Người vẫn muốn ôm lấy bạn và thiết đãi bạn. Vì vậy, hãy đến với Bàn tiệc thánh ngay hôm nay với lòng khiêm nhường và lòng biết ơn. Hãy đến và ăn mừng với Người và với tất cả anh chị em của bạn trong Đức Kitô. Hãy để tình yêu của Người lấp đầy tâm hồn bạn. 

Lạy Cha, con hết lòng tôn thờ lòng thương xót của Cha!”

Comments are closed.

phone-icon