Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 4 Phục sinh C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC: Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội

Hát: Con Thờ Lạy

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, bởi yêu thương chúng con là những con chiên bơ vơ, lưu lạc, tản mác, đầy đói khát thương tích, mà Chúa đã tự nguyện đến trần gian. Với nỗi khát khao mọi con chiên được ôm ấp, nâng niu, che chở, bảo vệ, săn sóc, được sống yên bình hạnh phúc đã thôi thúc Chúa dành ba năm cuối đời để lặn lội đó đây kiếm tìm băng bó, cứu chữa. Ba năm cuối đời Chúa đã dành để mạc khải về mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Chúa còn tự nguyện hiến thân trên thập giá để lấy Máu Cực Thánh lập nên giao ước mới, đưa chúng con vào trong đoàn chiên mà Chúa là mục tử nhân lành chăn giữ. Rồi khát khao đoàn chiên được sống dồi dào còn thôi thúc Chúa ban Máu Thịt Chúa làm của ăn uống, cho chiên của Chúa lúc nào cũng được sống trọn vẹn sự sống hoàn hảo của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, tình yêu của Chúa dành cho chúng con thì quá mênh mông, vô cùng vô tận khiến chúng con quá ngỡ ngàng, ngây ngất và xúc động, tràn đầy lòng tri ân. Trước thánh nhan Chúa, chúng con xin khiêm cung thờ lạy, xin ngợi khen cảm mến. Chúng con xin Chúa thương thanh tẩy mọi ô nhơ khiếm khuyết của chúng con, để chúng con xứng là con chiên ngoan hiền của Chúa, và xin dùng chân lý lời Ngài soi dẫn để chúng con vững tâm tiến về đồng cỏ xanh tươi Nước Trời.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA ( Yn 10, 27-30 )

SUY NIỆM:

Đến trần gian với sứ mạng là người mục tử nhân lành, nên những năm sống đời công khai, Đức  Giêsu đã dành hết tâm huyết cho việc quy tụ muôn chiên lạc về ràn. Ngoài việc miệt mài kiếm tìm, quy tụ, cải hóa, Đức Giêsu còn lấy hình ảnh người mục tử, một hình ảnh gần gũi thân quen với người Do Thái đương thời để cho họ thấy mối tương quan giữa mục tử và đoàn chiên: “Ta là mục tử nhân lành”. Đức Giêsu vị mục tử nhân lành biết các chiên của Ngài, còn chiên của Ngài thì nghe tiếng Ngài và theo Ngài: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. giữa chủ chiên và đoàn chiên luôn có một mối tương quan mật thiết. Người mục tử đích thực thì biết từng con chiên, yêu thương ôm ấp từng con chiên, gắn bó khắng khít với chiên, còn chiên thì nghe biết chủ và theo chủ.

Biết, nghe, theo, là ba hành động hỗ tương, rất cần thiết mà mỗi người phải có vừa để diễn tả dấu chỉ của một tình yêu chân chính, vừa diễn tả thái độ tự do, vừa bộc lộ một sự hiệp thông. Biết, nghe, theo, là ba hành động cần thiếy phải có để trở nên chiên của Chúa.

Muốn biết thì phải tìm hiểu, học hỏi, phải suy niệm, vì “vô tri bất mộ” càng biết càng nên tri âm, tri kỷ, càng yêu mếu, gắn bó thân tình.

Nghe là khởi sự của lòng tin. Nghe giúp đào sâu niềm tin. Nghe lời Đức Kitô là đảm bảo ơn cứu độ. Nghe giúp chúng ta biết Chúa là ai, đã làm gì cho chúng ta, và thôi thúc chúng ta có thái độ sống xứng hợp.

Theo là sự dấn thân, là quảng đại thực thi lời Chúa, là sống đạo, sống chứng tá Tin Mừng.

Đức Giêsu mục tử nhân lành quan tâm từng con chiên, âu yếm gọi tên từng con, luôn che chở bảo vệ chiên, dẫn chiên tới suối trong, cỏ xanh bạt ngàn để chiên được sống đời đời. không một con nào phải hư mất. Chiên của Đức Giêsu luôn được ở an toàn mãi mãi trong tay Ngài và trong tay Chúa Cha. Mục tử Giêsu thí mạng vì đoàn chiên, không để ai cướp chiên khỏi tay Ngài: “Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp giật chúng khỏi tay Ta”. Cha và Ngài là một, nên cũng: “Không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Cha”.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu mục tử nhân lành, cảm tạ Chúa không chỉ quy tụ chúng con bằng thập giá của Chúa, nhưng còn giang rộng đôi tay uy quyền để mãi mãi che chở gìn giữ chúng con. Xin Chúa thương tiếp tục gìn giữ chúng con trong bàn tay Chúa và trong bàn tay Cha, để nanh vuốt ác thần không làm gì được chúng con. Chúng con dâng Chúa quyết tâm sẽ sống đời chiên ngoan hiền bằng luôn lắng nghe, đón nhận sự chỉ dạy của Chúa, tích cực học hỏi giáo lý, dấn thân sống Tin mừng, sống hiệp thông thâm sâu cùng Chúa, đem hết nhiệt tình làm cho ước nguyện quy tụ chiên lạc của Chúa sớm trở thành hiện thực tốt đẹp.

(Xin mọi người thinh lặng, suy tư, cầu nguyện ít phút…)

Hát: Chúa Là Mục Tử

IV. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, xưa kia chúng con là chiên lạc, nhưng nhờ bửu huyết của Chúa chúng con được quy tụ, được sống trong ân sủng và tình thương cứu độ của Chúa. Còn hạnh phúc nào hơn được thuộc về đoàn chiên Chúa. Xin cho chúng con không chỉ lắng nghe, đi theo Chúa, sống gắn bó, yêu mến Chúa ngày một nhiều hơn, nhưng còn biết dùng đời sống chứng tá để giới thiệu Chúa là mục tử nhân lành, là cửa chuồng chiên cho những ai chưa sống niềm tin Kitô giáo, để mong sao nhiều người tin nhận Chúa và được thừa hưởng gia nghiệp cứu độ.

Hôm nay còn là ngày dành để cầu nguyện đặc biệt cho Ơn Thiên Triệu Tận Hiến. Xin cho chúng con là những chiên ngoan, luôn hiệp nhất với vị chủ chăn toàn cầu. Xin Chúa đổ tràn Thần Khí thánh thiện khôn ngoan sáng suốt của Chúa trên Đức Giáo hoàng, trên các Hồng y, các Giám mục, các Linh mục. Xin ban nhiều hồng phúc, sức khỏe, sự quảng đại, để các ngài hết lòng phục vụ Chúa. Xin ban cho Giáo hội Chúa nhiều vị chủ chăn nhiệt thành, xin cho các tu sĩ nam nữ luôn sống trung thành bền đổ, tuân giữ ba lời khuyên phúc âm. Xin Chúa khơi lên tâm hồn các bạn trẻ khát vọng dấn thân để đi phân phát tình thương của Chúa cho mọi người. Xin cho mỗi chúng con biết tùy theo khả năng của mình mà góp phần cho việc phúc âm hóa thế gian, đặc biệt là tại Giáo hội Á Châu, để gia tăng thêm số người thờ phượng yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu mục tử nhân lành, xin qua vị chủ chăn hữu hình là Cha Chánh xứ chúng con để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ, đỡ nâng nuôi dưỡng chúng con, xin qua vị chủ chăn hữu hình để dẫn chúng con trên chính lộ, hầu chúng con không sự lạc đường: “Có Chúa với con cùng tiến bước, đi giữa suối mát cỏ xanh, con không thiếu gì…”. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

VII. KẾT THÚC

Chọn bài hát thích hợp, có thể là về Chúa Chiên Lành, Thánh hiến hay về Đức Mẹ

Comments are closed.

phone-icon