Chầu Thánh Thể – Lễ Chúa Thăng Thiên năm C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC: Hát kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội

Hát: Thờ Lạy Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, cùng toàn Giáo Hội chúng con long trọng mừng kính Chúa về trời. Chúng con kỷ niệm việc ra đi cuối cùng của Chúa. Thấm thoát mà hơn 30 năm Thiên Chúa vinh quang đã đi vào lịch sử nhân loại. Hơn 30 năm Con Thiên Chúa đã mang lấy hình hài nhân loại, để ở cùng nhân loại và cứu độ nhân loại. Tình yêu cứu chuộc khiến Ngài chấp nhận trở nên lễ vật dâng về trời cao. Nhục hình thập tự đã chôn vùi hạt giống thừa sai tiên khởi Giêsu vào mảnh đất nhân loại, và hứa hẹn trổ sinh muôn ngàn bông hạt trĩu nặng là các Kitô hữu. Đổ máu cứu chuộc chưa thỏa lòng Chúa yêu. Biết rằng rồi đây Chúa sẽ bỏ thế gian mà về cùng Cha. Dù không còn hiện diện hữu hình giữa con cái loài người, thì Chúa cũng khát mong hiện diện cách thiêng liêng, để chúng con không phải bơ vơ lạc lõng, nhưng luôn có Chúa gần kề, luôn có Chúa đồng hành. Thế là trong quyền năng và tình yêu Chúa đã sáng kiến Thánh Thể. Qua Thánh Thể Chúa hòa tan trong chúng con. Qua Thánh Thể, Mình Máu Ngài là bánh đỡ nâng chúng con trên hành trình về quê trời. Lạy Chúa Giêsu Đấng bởi trời. Chính Ngài đã chịu chết để giải thoát chúng con. Ngài đã sống lại để niềm tin của chúng con vào tình yêu Ngài thêm xác đáng. Giờ đây Ngài đã lên trời, ngự bên hữu Cha, Ngài được toàn quyền trên trời dưới đất. Ngài cũng là Thiên Chúa hằng sống, hằng hiển trị muôn đời muôn thuở.

Cảm tạ Chúa vẫn hiện diện sống động giữa chúng con. Cảm tạ Chúa đã tiếp tục nối kết chúng con trong Ngài, tiếp tục dẫn đưa chúng con vào cuộc sống đời đời. Xin Chúa nhận lấy từ đoàn con niềm tôn vinh, sự bái phục. Tạ ơn Ngài đã ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Cảm tạ Chúa đã dùng nhiều hình thái Thánh Thể qua các ân sủng, giáo huấn Giáo Hội, sứ điệp lời Ngài, nhằm giúp chúng con đến gặp Ngài, sống thân tình cùng Ngài và khám phá ra: Ngài là Đấng cứu độ duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Lạy Chúa, năm xưa những giây phút này Thầy trò bịn rịn nỗi chia xa, và trong những phút giây linh thiêng này, Chúa đã ngỏ nỗi niềm trăn trở cùng đoàn Tông đồ. Thì giờ đây, cũng xin Chúa gởi đến cộng đoàn xứ đạo chúng con, những thao thức của Chúa. Chúng con trân trọng đón nhận và nguyện sẽ thực thi hết tình.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 24, 46-53)

SUY NIỆM (ngồi)

Trong ý định yêu thương ngàn đời, Cha đã sai Đức Giêsu vào trần gian thực hiện ơn cứu độ. Là nhà truyền giáo của Cha, Đức Giêsu đã thi hành sứ mạng ngay từ lúc nhập thể. Ngài đã cùng Maria đến thăm viếng, đem tin vui cứu độ cho gia đình Isave. Sứ mạng đó dần được bộc lộ rõ rệt. Khi vào đời công khai, Chúa Giêsu đã tuyên đọc đoạn sách nói về sứ mạng Ngài “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”. Đức Giêsu đã nhiệt tâm truyền giáo mọi lúc mọi nơi. Ngài truyền giáo cho hết mọi thánh phần, không loại trừ một ai. Ngài đã nhập cuộc vào đời sống con người: cùng ăn uống lắng nghe, tìm hiểu tâm tư họ, và từng bước giúp họ quy về chân thiện mỹ. Mọi lời rao giảng, mọi việc đã làm, Đức Giêsu chỉ nhằm mạc khải cho mọi người đương thời về lòng thương xót của Cha. Đồng thời nhằm giúp họ cảm nghiệm Ngài cũng chính là tình yêu, là lòng thương xót đó. Ngài đã truyền giáo trong cầu nguyện, Ngài đã truyền giáo với Cha trong Thánh Thần. Ngài còn là bài Tin Mừng sống động cần được loan xa. Ngài đã chọn gọi huấn luyện các Tông đồ và sai họ đi tập sự truyền giáo. Rồi sau khi tử nạn và phục sinh, Ngài cũng dành thời gian dạy dỗ họ nhiều điều, củng cố niềm tin họ vào tình yêu Ngài. Và trước khi về cùng Cha, sứ mạng truyền giáo lại được trao ban: “Anh em hãy đi và rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”. Chúa muốn các Tông đồ ra đi khắp nơi loan báo cho mọi người biết: Thiên Chúa là Đấng yêu thương hằng muốn cứu độ tất cả, mà Ngài là hiện thân của tình yêu tuyệt đối ấy. Ngài đã đến để tái tạo sự bình an, để lại sự quân bình trong mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau. Ngài đã đến để đổi mới vũ trụ. Ngài đã chôn vùi toàn bộ tội lỗi thế gian trong dòng Máu Thánh của Ngài. Hãy tin vào Ngài đã tử nạn và phục sinh, để cho con người được phúc làm dưỡng tử Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, còn Ngài là trưởng tử giữa đàn em đông đúc. Ai tin và bước theo Ngài sẽ được sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa về trời, thân xác Chúa được tôn vinh, linh hồn Chúa được về cung lòng Thiên Chúa Cha, tham dự vào sự sống thân mật của Thiên Chúa. Chúa về trời để mở đầu cho nhân loại đi vào sự sống mới. Ngày Chúa ra đi cũng là ngày các Tông đồ bắt đầu sứ vụ đổi mới trần gian, xây dựng nước Chúa, xây dựng trời mới đất mới. Phải làm sao cho toàn địa cầu thấm nhuần tinh thần phúc âm, để mai ngày cả vũ trụ sẽ đạt được định mệnh cao sang như lòng Đức Giêsu hằng mong muốn “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Lời kêu gọi này nhắm tới toàn Giáo Hội, toàn mọi Kitô hữu…Bởi ơn gọi Kitô hữu tự bản chất là ơn gọi làm Tông đồ, ơn gọi truyền giáo. Chúa muốn mỗi chúng con là những chứng nhân cho tình yêu Chúa. Phải làm sao để giúp mọi người cảm nghiệm Đức Giêsu đã yêu họ. Ngài yêu họ hơn chính mình Ngài, Ngài yêu để đổ máu cứu chuộc. Phải làm sao giúp nhiều người thành tâm đón nhận Tin Mừng, mở rộng lòng trước tình yêu Chúa, chấp nhận để Chúa tháp nhập đời mình vào đời sống Chúa, thì cuộc sống của họ sẽ dần phong phú. Chính vì ý thức này mà gần 20 thế kỷ qua, Giáo Hội không ngừng thực hiện sứ mạng truyền giáo của Đức Giêsu đã trao. Trải qua nhiều đau thương, gian nan, nhiều cơn bách hại, lắm lúc nước mắt đã chảy thành sông, xương đã chất thành núi. Nhưng cùng với Chúa, Giáo Hội vẫn đối đầu với những đàn áp dữ dội của quyền bính trần gian từ Rôma đến Tiểu Á, Cận đông, Trung đông, Á châu, Phi châu, Mỹ châu… Bởi mỗi Kitô hữu hay toàn Giáo Hội đều minh định: chỉ có Đức Giêsu Kitô mới là Đấng cứu độ duy nhất. Chỉ duy nhất Ngài là Đấng ban hạnh phúc trường sinh. Chính máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống trổ sinh niềm tin công giáo. Được ở trong Giáo Hội là một hồng ân vô bờ, mà do lòng xót thương của Chúa đã dành cho chúng con. Khởi đi từ Bí Tích Thanh Tẩy và Bí Tích Thêm Sức, chúng con là những người được vinh dự cộng tác vào ơn cứu chuộc của Chúa. Thế nhưng, hôm nay trước ánh sáng Thánh Thể, trước ánh sáng Lời Chúa chúng con xin nhìn lại chính mình để thấy: sứ mạng đã lãnh nhận là làm chứng về lòng thương xót Chúa, đã được chúng con thực thi quá giới hạn. Chúng con chưa là ánh sáng, chúng con chưa là men, là muối ướp. Chúng con chưa là lửa cháy đốt nóng, nên quanh chúng con nhiều người vẫn còn lầm lũi bước đi trong bóng tối, nhiều tâm hồn vẫn còn lạnh lùng khép kín trước tình yêu Chúa. Đời sống chúng con còn thiếu hiệp nhất yêu thương, nên có bao anh em lương dân chưa tìm về được cùng chân lý sự thật, cùng chúng con ca ngợi tôn vinh phụng sự Chúa đời này lẫn mai sau.

Lạy Giêsu, xin thứ tha cho chúng con đã không chu toàn sứ mạng. Chúng con nguyện từ đây sẽ đưa Tin Mừng vào cuộc sống, bằng cách sống đức tin, chu toàn bổn phận, sống đức ái, sống gương mẫu lành thánh. Chúng con sẽ bắt đầu cuộc sống trên trời ở trần gian. Xin Chúa ở cùng chúng con, giúp chúng con chuẩn bị thế giới thành một trời mới đất mới, sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa quang lâm, đưa chúng con vào cuộc sống muôn đời.

Hát: Giêsu ơi

IV. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, tin nhận Chúa, yêu mến phụng sự Chúa với trọn tình con hiếu thảo, cũng đồng nghĩa là chúng con phải cùng Chúa ra đi, đem ánh sáng tình yêu cứu độ thắp sáng mọi miền. Chúng con phải trở nên sứ giả Tin Mừng, những trợ tá đắc lực của Chúa trong việc cứu rỗi các linh hồn. Chúng con phải là những chứng nhân sống động bằng đời sống đức tin mạnh mẽ và đức ái nồng nàn. Mỗi Kitô hữu phải truyền giáo trong cầu nguyện, đem cầu nguyện vào truyền giáo. Phải quy chiếu mọi hoạt động truyền giáo của mình về Đức Kitô, Đấng là khuôn mẫu cho mọi khuôn mẫu truyền giáo. Cũng trong giờ cầu nguyện này, xin Chúa thương làm cho mọi Kitô hữu chúng con biết sống ơn gọi làm Tông đồ nước trời. Làm sao để đời sống chúng con trở thành một bài Tin Mừng đầy tính thuyết phục. Xin Chúa cho có nhiều tâm hồn quảng đại sống ơn gọi hiến dâng, để nhiệt tâm đi vào cánh đồng truyền giáo, hầu danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha được muôn người thực hiện. Hầu đời này chúng con sống an bình trong hạnh phúc của những kẻ làm con Chúa, và ngàn sau được về quê trời, nơi mà Chúa đã đến trước chuẩn bị chỗ cho chúng con. Amen

Hát: Thần Khí Chúa

V. PHÉP LÀNH

VI. KẾT THÚC

Comments are closed.

phone-icon