Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ) – 19: Đâu là ý nghĩa của lời nguyện cho mọi người?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền Thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

19. Đâu là ý nghĩa ca li nguyn cho mi người?

Tiếp sau phần tuyên xưng đức tin là phần lời nguyện cho mọi người (cũng gọi là lời nguyện tín hữu, hay trước đây thường gọi là lời nguyện giáo dân).

Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn không những cho Giáo Hội, cho cộng đoàn và cho những người tham dự thánh lễ, mà còn cho tất cả mọi người, như lời khuyên của thánh Phaolô (1 Tm 2, 1).

Trong lời nguyện cho mọi người, chúng ta để con tim chúng ta cùng rung nhịp đập với mọi tạo vật, với mọi chiều kích của vũ trụ, biết thông cảm với những khổ đau, lao nhọc, với những niềm hy vọng của mọi người trên trái đất này.

Lời nguyện cho mọi người phải ôm trọn toàn thế giới trong vòng tay của mình và khẩn cầu Thiên Chúa đổ ơn dồi dào trên các tạo vật của Người.

ENGLISH

19. What is the meaning of the prayer for everybody?

After the profession of faith comes the prayer for everybody (also called the prayer of the faithful, or previously often called prayer of the laymen).

The congregation offers to God prayers, implorations, bemoans and thanks not only for the Church, the congregation and those who are attending Mass, but also for everybody else, as counseled by Saint Paul (1 Tm 2: 1).

In the prayer for everybody, we let our heart beat at the same tempo with every creature, with every dimension of the universe, sympathize with sufferings, labors, with hopes of everybody on this earth.

The prayer for everybody must embrace the entire world in our arms and beseech God to pour abundant graces on His creatures.

FRANÇAIS

19. Quel est le sens de la prière universelle?

À la messe, après la profession de foi (le Je crois en Dieu), on lit la prière universelle. L’assemblée fait monter vers Dieu des prières de demande, d’intercession et d’action de grâce non seulement pour l’Église, pour la communauté et pour ceux et celles qui sont venus à l’église, mais aussi pour tous les hommes du monde entier, comme le demande saint Paul (1 Tm 2, 1).

Durant la prière universelle, c’est le temps de laisser battre son cœur aux dimensions de l’univers, d’être sensible aux souffrances, aux peines, aux espoirs de tous les hommes de la terre.

La prière universelle doit prendre le monde entier dans ses bras et implorer sur lui la bienveillance divine.

 

Comments are closed.

phone-icon