Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ) – 21: Tại sao chủ tế đổ ít nước vào rượu?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền Thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

21. Tại sao ch tế đổ ít nước vào rượu?

Ngày xưa, tại các xứ vùng biển Địa Trung Hải, người ta có thói quen pha một chút nước vào rượu, thường nặng và gắt.

Vào bữa Tiệc Ly (bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi chịu tử nạn), phải chăng Chúa Giêsu đã pha chút nước vào rượu nho ? Có thể như vậy, tuy không có một tài liệu nào xác quyết việc này cả. Nhưng từ thế kỷ thứ II, người ta có thể xác định chắc chắn có việc pha nước vào rượu trong thánh lễ.

Nghi thức này có ý nghĩa rất hay: đó là dấu chỉ mối liên quan chặt chẽ giữa thần tính và nhân tính trong Chúa Kitô; đồng thời, là dấu chỉ sự liên kết chặt chẽ của Chúa Kitô (rượu nho) với Giáo Hội (tượng trưng bởi nước) làm thành lễ dâng trong trong thánh lễ. Chúa Kitô không tự hiến tế một mình, nhưng liên kết với Giáo Hội của Người.

Ý nghĩa phong phú của các biểu tượng này được thể hiện trong lời cầu nguyện của vị chủ tế khi pha chút nước vào rượu nho: “Nh du ch nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham d vào thn tính ca Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính ca chúng con”.

ENGLISH

21. Why does the celebrant pour a bit of water into the wine?

In the old days, in the Mediterranean regions, there was a habit of mingling a bit of water into wine, which was often heavy and strong.

In the Last Supper (the last meal of Jesus with His disciples prior to His passion), did Jesus mingle a bit of water into wine? Probably so, though there is no document to affirm this at all. But as from the second century, the mingling of water into wine in Mass can be surely affirmed.

This rite has a very interesting meaning: that is a sign of a close relationship between divinity and humanity in Christ; at the same time, a sign of close union of Christ (wine) with the Church (symbolized by water) made into the sacrifice offered in Mass. Christ did not make sacrifice alone, but in connection with His Church.

The rich meaning of these symbols is shown in the prayer of the celebrant when he mixes a bit of water with the wine: “By the mystery of this water and wine may we come to share in the divinity of Christ who humbled himself to share in our humanity”.

FRANÇAIS 

21. Pourquoi le prêtre met-il de l’eau dans le vin?

Il était courant jadis, dans le bassin méditerranéen, de couper avec de l’eau un vin souvent lourd et épais.

Le soir de la Cène (le dernier repas de Jésus avant sa mort), Jésus a-t-il coupé son vin avec un peu d’eau ? C’est possible, mais aucun document ne permet de l’affirmer avec certitude. Depuis le IIe siècle, cependant, cette pratique est clairement attestée et même mise en évidence.

Le sens donné à ce rite est très beau. Il signifie le lien étroit qui unit nature divine et nature humaine dans le Christ, et également l’union étroite du Christ (représenté par le vin) et de l’Église (signifiée par l’eau). On trouve le sens de ces symboles dans la prière (dite par le célébrant) qui accompagne ce rite: “comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité”.

Comments are closed.

phone-icon