Peace be with you – Suy niệm theo The WAU (17.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Tuesday May 17th 2022
Meditation: John 14, 27-31

Not as the world gives [peace]do I give it to you. (John 14:27)

Advertising agencies have made a fortune using “peace” to sell their products. Whether it’s a bubble bath that promises to take us away from our worries, an all-inclusive island getaway, or just a fast-food restaurant where we are told we deserve a break today, peace is what they are really selling. There may be some value in a quiet bath, an island getaway, or a quick hamburger, but in the end, the peace offered in these settings is fleeting. Even the peace that comes from the end of a war is temporary. Another conflict always seems to be waiting in the wings.

So when Jesus offers us peace, he quickly points out that he is not offering the temporary peace that the world gives. He is offering something far deeper and more lasting. His peace doesn’t rely on changing scenery or moments of indulgence. It comes from standing before God as his child: beloved, redeemed, and filled with his Spirit. His peace is always available to us.

This is why turning to Jesus is our wisest course of action when worries occupy our thoughts or anxieties wake us up at night. We reach out to him instead of reaching for the television remote, some ice cream, or some other familiar stress reliever, and know that he will hear us and help us. Even when we are feeling weighed down by serious issues, we can still come to the Lord and he will share our burdens.

And what if we don’t “feel” more peaceful? That’s where faith comes in. Recall who you are as a child of God. Recall the attributes of your heavenly Father. Believe that he won’t give you a stone if you ask for a piece of bread (Matthew 7:9). Your troubles won’t automatically disappear, but it will be harder for fear or anxiety to consume you.

Don’t settle for a temporary peace! Jesus came to establish his peace as a permanent, trustworthy refuge for you no matter what your situation may be. What problems are you facing today? Turn them over to Jesus. Trust in his promise to be with you always. Ask him for the peace that endures to eternal life.

“Lord, help me to trust in your presence and your promises. Jesus, I need your peace!”

Thứ Ba tuần V Phục Sinh ngày 17.5.2022
Suy niệm: Ga 14, 27-31

Thầy ban cho anh em bình an không theo kiểu thế gian (Ga 14,27)

Các công ty quảng cáo đã kiếm được nhiều tiền nhờ sử dụng “bình an” để bán sản phẩm của họ. Cho dù đó là một bồn tắm bong bóng hứa hẹn đưa chúng ta khỏi những lo lắng, một kỳ nghỉ trọn gói trên đảo hay chỉ là một nhà hàng ăn nhanh, nơi chúng ta được cho là đáng được nghỉ ngơi hôm nay, thì sự bình an là thứ mà họ thực sự đang bán. Có thể có một số giá trị trong một bồn tắm yên tĩnh, một nơi nghỉ ngơi trên đảo, hoặc một chiếc bánh hamburger ăn nhanh, nhưng cuối cùng, sự bình an được cung cấp trong những môi trường này chỉ là thoáng qua. Ngay cả bình an có được sau khi chiến tranh kết thúc cũng chỉ là tạm thời. Một cuộc xung đột khác dường như luôn chờ đợi ở bên.

Vì vậy, khi Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự bình an, Ngài nhanh chóng chỉ ra rằng Ngài không ban sự bình an tạm thời mà thế gian ban tặng. Ngài đang ban cho một cái gì đó sâu sắc hơn và lâu dài hơn. Sự bình an của Ngài không phụ thuộc vào việc thay đổi khung cảnh hay những khoảnh khắc đặc ân. Nó đến từ việc đứng trước mặt Thiên Chúa với tư cách là con của Ngài: được yêu dấu, được cứu chuộc và được đầy dẫy Thánh Thần của Ngài. Sự bình an của Ngài luôn dành cho chúng ta.

Đây là lý do tại sao quay về với Chúa Giêsu là hành động khôn ngoan nhất của chúng ta khi những lo lắng chiếm trọn suy nghĩ hoặc lo lắng của chúng ta đánh thức chúng ta vào ban đêm. Chúng ta chạy tới Ngài thay vì với cái điều khiển tivi, một ít kem hoặc một số loại thuốc giảm căng thẳng quen thuộc khác và biết rằng Ngài sẽ nghe thấy chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Ngay cả khi cảm thấy bị đè nặng bởi những vấn đề nghiêm trọng, chúng ta vẫn có thể đến với Chúa và Ngài sẽ chia sẻ gánh nặng của chúng ta.

Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không “cảm thấy” bình an hơn? Đó là mục đích của đức tin. Hãy nhớ lại bạn là con của Thiên Chúa. Nhớ lại các đặc tính của Cha trên trời của bạn. Hãy tin rằng Ngài sẽ không cho bạn một viên đá nếu bạn xin một mẩu bánh mì (Mt 7,9). Những rắc rối của bạn sẽ không tự động biến mất, nhưng nỗi sợ hãi hay lo lắng sẽ khó tiêu diệt bạn hơn.

Đừng dàn xếp cho một nền bình an tạm thời! Chúa Giêsu đã đến để thiết lập sự bình an của Ngài như một nơi nương tựa lâu dài và đáng tin cậy cho bạn bất kể hoàn cảnh của bạn có thế nào đi nữa. Bạn đang phải đối mặt với những vấn đề gì ngày hôm nay? Hãy phó dâng chúng cho Chúa Giêsu. Hãy tin tưởng vào lời hứa của Ngài sẽ luôn ở bên bạn. Hãy cầu xin Ngài sự bình an kéo dài đến cuộc sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy vào sự hiện diện của Chúa và những lời hứa của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con cần sự bình an của Ngài!

Comments are closed.

phone-icon