The Lord opened her heart – SN theo The WAU (23.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Monday May 23th 2022
Meditation: Acts 16, 11-15

The Lord opened her heart. (Acts 16:14)

Does it ever feel as if God is putting obstacles in your path, and you don’t know why? Paul wanted to preach the good news in the province of Asia, but God prevented him from going there. Then Paul had a dream of a man inviting him to Macedonia (Acts 16:6-10). That brings him to his meeting with Lydia, a fabric merchant living in the Macedonian city of Philippi.

Lydia is a little-known but important figure in the early Church. She is, in fact, Europe’s first recorded convert to Christianity. She is also a good example of how newfound faith can light a fire in us and spur us to action. After Lydia and her household are baptized, she insists that Paul and his companions stay at her home. Likely a confident and capable businesswoman, Lydia seems to have been instrumental in organizing the first church in Europe!

It certainly seems that Lydia was the right person in the right place at the right time. But Paul and Lydia weren’t puppets with God pulling the strings. In fact, it would have been easy for either of them not to respond to God’s promptings. Paul, for instance, could have decided that his dream was just a dream and kept trying to go to Asia. Lydia could have just listened politely to Paul and brushed him off with a polite “I’ll think about it.” But that’s not what happened. They listened and tried to follow where God was leading.

God’s will may not always be clear to you. But that doesn’t mean that you should put off acting on where you think he wants you to go. When you take a step of faith, as Paul and Lydia did, God can accomplish great things through you! And if you’re not on the right path, he’ll find a way to redirect you. A job that doesn’t work out, for example, might lead you to find another position that is better for you.

Roadblocks and uncertainty can be frustrating, but they can also be opportunities for you to become more reliant on the Lord. They can teach you to yield to the Spirit and face the unknown with greater confidence and trust that God’s plan for you is the best one.

“Jesus, help me to put my faith in action by trusting in you.”

Thứ Hai tuần VI Phục Sinh
ngày 23.5.2022

Suy niệm: Cv 16, 11-15

Chúa mở lòng cho bà (Cv 16,14)

Có bao giờ bạn cảm thấy như thể Thiên Chúa đang đặt những chướng ngại vật trên con đường của bạn, và bạn không biết tại sao không? Thánh Phaolô muốn rao giảng Tin mừng ở tỉnh Châu Á, nhưng Thiên Chúa ngăn không cho ông đến đó. Sau đó, Phaolô có một giấc mơ về một người mời ông đến Macedonia (Cv 16,6-10). Điều đó đưa ông đến cuộc gặp gỡ với Lydia, một nhà buôn vải sống ở thị trấn Philippi thuộc tỉnh Macedonia.

Lydia là một nhân vật ít được biết đến nhưng quan trọng trong Giáo hội sơ khai. Trên thực tế, cô ấy là người đầu tiên được ghi nhận ở châu Âu là người chuyển đổi sang Kitô giáo. Cô ấy cũng là một ví dụ điển hình về việc niềm tin mới hình thành có thể thắp sáng ngọn lửa trong chúng ta và thúc đẩy chúng ta hành động như thế nào. Sau khi Lydia và gia đình của cô chịu phép rửa tội, cô khăng khăng nài nỉ rằng Phaolô và những người bạn của ông hãy ở lại nhà cô. Có vẻ như là một nữ doanh nhân tự tin và có năng lực, Lydia dường như đã có công trong việc tổ chức Giáo hội đầu tiên ở Châu Âu!

Có vẻ như Lydia đã đến đúng người, đúng chỗ, đúng lúc. Nhưng Phaolô và Lydia không phải là những con rối bị Thiên Chúa giật dây. Trên thực tế, sẽ dễ dàng nếu một trong hai người không đáp lại lời thúc giục của Thiên Chúa. Phaolô, chẳng hạn, có thể đã quyết định rằng giấc mơ của mình chỉ là một giấc mơ và tiếp tục cố gắng đến Châu Á. Lydia lẽ ra chỉ cần lắng nghe Phaolô một cách lịch sự và phủ nhận ông bằng một cách lịch sự “Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó”. Nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra. Họ lắng nghe và cố gắng đi theo nơi Thiên Chúa đang dẫn dắt.

Ý muốn của Thiên Chúa có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng đối với bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên ngừng hành động ở nơi bạn nghĩ rằng Ngài muốn bạn đến. Khi bạn thực hiện một bước đức tin, như Phaolô và Lydia đã làm, Thiên Chúa có thể hoàn thành những điều tuyệt vời thông qua bạn! Và nếu bạn không đi đúng đường, Ngài sẽ tìm cách chuyển hướng bạn. Ví dụ: một công việc không thành công có thể khiến bạn phải tìm một vị trí khác tốt hơn cho mình.

Những trở ngại và sự không chắc chắn có thể khiến bạn nản lòng, nhưng chúng cũng có thể là cơ hội để bạn trở nên tin cậy hơn vào Chúa. Chúng có thể dạy bạn suy phục Thánh Thần và đối mặt với điều chưa biết với sự tự tin và tin cậy nhiều hơn rằng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho bạn là kế hoạch tốt nhất.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đặt niềm tin của mình vào hành động bằng cách tin cậy vào Chúa.


Ga 15, 26- 16, 4
Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em.
Khi Đấng Phù Trợ đến từ Chúa Cha, Ngài sẽ làm chứng về Thầy

Ngày nay, Tin mừng gần như được áp dụng như trong những năm cuối cùng của thánh sử Gioan. Trong những ngày đó, trở thành một Kitô hữu không phải là hợp thời (thực tế, nó khá nguy hiểm), cũng như bây giờ, nó cũng không phải là hợp thời. Nếu muốn được xã hội coi trọng, chúng ta không nên là Kitô hữu, bởi vì theo nhiều cách – như đã xảy ra với những người Kitô hữu đầu tiên gốc Do Thái – “họ sẽ gạt chúng ta ra khỏi các cộng đồng Do Thái” (Ga 16,2).

Chúng ta nhận thức rõ rằng để trở thành một Kitô hữu ngày nay là phải lội ngược dòng. Nó luôn luôn là như vậy. Ngay cả khi “mọi người” là một Kitô hữu: những người thực sự muốn trở thành Kitô hữu cũng không được một số người coi trọng. Nếu tuân theo luật pháp của Chúa Giêsu Kitô, một Kitô hữu là nhân chứng sống động về những gì Thiên Chúa đã hoạch định cho mọi người; đó là bằng chứng rõ ràng rằng vừa có thể noi gương Chúa Giêsu Kitô vừa có thể sống với phẩm giá của con người. Tuy nhiên, nhiều người sẽ không hài lòng với ví dụ này, giống như cách Chúa Giêsu không làm hài lòng với những người đã giết Ngài. Có thể có nhiều lý do cho sự từ chối này, và chúng ta phải ghi nhớ rằng, đôi khi, lời chứng của chúng ta sẽ được coi là lời buộc tội.

Sẽ không công bằng khi nói rằng, bởi vì các tác phẩm của mình, thánh Gioan là một người bi quan: ông cho chúng ta một mô tả sống động về một Giáo hội chiến thắng và về chiến thắng cuối cùng của Chúa Kitô. Không thể nói rằng ông không phải trải qua những đau khổ như ông mô tả. Ông không che giấu thực tế của cuộc sống hay bản chất của đời sống Kitô giáo: là chiến đấu.

Một cuộc chiến cho tất cả những người có liên quan, vì chúng ta không bao giờ có thể tự mình chiến thắng. Chúa Thánh Thần là đối tác chiến đấu của chúng ta, những người chiến đấu bên cạnh chúng ta. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo vệ, là Đấng giải cứu chúng ta khỏi mọi nguy hiểm. Với Chúa Thánh Thần ở bên cạnh chúng ta, chúng ta không nên sợ hãi bất cứ điều gì.

Thánh Gioan hoàn toàn tin cậy Chúa Giêsu; Ông đã hiến dâng mạng sống cho Ngài. Vì vậy, không khó để ông tin cậy Đấng được Ngài sai đến: là Chúa Thánh Thần.

Fr. Jordi POU i Sabater – https://evangeli.net/gospel/day/2022-05-23

Comments are closed.

phone-icon