Màu nước mắt

0

Màu nước mắt có ai diễn tả?
Nó đượm buồn hay thật thiết tha
Kiếp nhân sinh có ai không khóc?
Ai mà chưa mắt lệ ướt nhòa?

Nước mắt rơi khi con thấy Ba
Nằm yên giấc trong buổi chiều tà
Một giấc ngủ miên man vô tận
Hồn lạc vào trong cõi bao la

Dẫu biết rằng mình chẳng chia xa
Ba về bên Chúa đời an hòa
Sao nỗi nhớ cứ hoài vang vọng
Bóng cả đời con, con nhớ Ba!

Màu nước mắt, màu không thể tả
Kể từ ngày thật sự mất Ba
Nước mắt rơi, đó là chuyện nhỏ
Nước mắt lòng mới thật xót xa.

Phương Viên (Tập sinh)

Comments are closed.

phone-icon