Take courage! – Suy niệm theo The WAU (02.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Thursday June 2nd 2022
Meditation: 
Acts 22, 30- 23, 6-11

 Take courage! 

Can you imagine how dangerous Paul’s life must have been? He spent years traveling as a missionary and sacrificed stability and even physical safety to preach the gospel. Everything was uncertain. He didn’t know where he would be called next or whether his audience would be receptive or hostile.

In today’s first reading, Paul is facing more uncertainty. He is under arrest in Jerusalem and is likely wondering what will happen next. Could he have felt some apprehension about his situation? Might he have wondered what the Lord was doing in letting him be arrested? We don’t know. But we do know that Jesus came to him, stood by him, and said, “Take courage” (Acts 23:11).

In just a few words, Jesus made clear to Paul that God hadn’t abandoned him. Paul might not have known the future, but God knew where he was and where he would go—and why. God had a plan for Paul and promised to walk beside him every step of the way. This encounter must have been so reassuring. Paul likely held on to these words when he faced questioning, trial, imprisonment, and eventually martyrdom.

Jesus’ words can echo to us as well, wherever we are. If you are a young person anxiously contemplating your future, Jesus says, “Take courage, I know where you will be.” If you are a parent worried about your child, Jesus says, “Take courage, I am with your child.” If your spouse is confronting a difficult health diagnosis, Jesus tells you, “Take courage, I will not abandon you.” No matter who you are, Jesus says, “I know the future, and I will be with you.”

Jesus’ words may not diminish the gravity of your situation or change your circumstances, but they do carry grace. This grace gives you strength and the reassurance that God’s hand is on your life. It tells you that Someone who loves you with unfathomable love is walking with you through all the uncertainty.

Today, let Jesus speak these words to you. Ask him to fill you with grace, to encourage you, and to strengthen and comfort you. Whatever you are facing, whatever uncertainties lie ahead, take courage. Jesus is your strength. He holds your future in his hands.

“Jesus, help me to have courage to face the uncertainties ahead.”

Thứ Năm tuần tuần VII Phục Sinh
ngày 02.6.2022

Suy niệm: Cv 22, 30- 23, 6-11

Hãy can đảm lên (Cv 23,11)

Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống của Phaolô phải nguy hiểm đến mức nào không? Ông đã dành nhiều năm đi du hành với tư cách là một nhà truyền giáo và hy sinh sự an toàn và thậm chí là sự an toàn về thể chất để rao giảng Tin mừng. Mọi thứ đều không chắc chắn. Ông không biết mình sẽ được gọi đi tới đâu tiếp theo hoặc liệu khán giả của ông sẽ tiếp nhận hay chống đối.

Trong bài đọc một hôm nay, Phaolô đang đối mặt với nhiều sự không chắc chắn hơn. Ông đang bị bắt ở Giêrusalem và có khả năng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ nào ông cảm thấy e ngại về hoàn cảnh của mình? Có thể ông đã tự hỏi Chúa đã làm gì khi để ông bị bắt? Chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đến với ông, đứng bên cạnh ông và nói: “Hãy can đảm lên” (Cv 23,11).

Chỉ bằng một vài từ, Chúa Giêsu đã nói rõ với Phaolô rằng Thiên Chúa không bỏ rơi ông. Phaolô có thể không biết trước được tương lai, nhưng Chúa biết ông đang ở đâu và sẽ đi đâu – và tại sao. Thiên Chúa đã có một kế hoạch cho Phaolô và hứa sẽ đi bên cạnh ông trên mọi bước đường. Cuộc gặp gỡ này chắc hẳn rất an tâm. Phaolô có lẽ đã giữ vững những lời này khi phải đối mặt với sự thẩm vấn, xét xử, bỏ tù và cuối cùng là tử vì đạo.

Những lời của Chúa Giêsu cũng có thể vang vọng với chúng ta, dù chúng ta ở đâu. Nếu bạn là một người trẻ đang lo lắng suy nghĩ về tương lai của mình, Chúa Giêsu nói, “Hãy can đảm lên, tôi biết bạn sẽ ở đâu”. Nếu bạn là bậc cha mẹ lo lắng cho con mình, Chúa Giêsu nói, “Hãy can đảm lên, tôi ở cùng con bạn”. Nếu người phối ngẫu của bạn đang phải đối mặt với sự chẩn đoán sức khỏe tồi tệ, Chúa Giêsu nói với bạn, “Hãy can đảm lên, tôi sẽ không bỏ rơi bạn”. Bất kể bạn là ai, Chúa Giêsu nói, “Tôi biết tương lai, và tôi sẽ ở với bạn”.

Những lời của Chúa Giêsu có thể không làm giảm mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh hoặc thay đổi hoàn cảnh của bạn, nhưng chúng mang theo ân sủng. Ân sủng này mang lại cho bạn sức mạnh và sự yên tâm rằng bàn tay của Thiên Chúa đang ở trên cuộc đời bạn. Nó cho bạn biết rằng một người nào đó yêu thương bạn với tình yêu không thể hiểu được đang cùng bạn bước qua mọi bất trắc.

Hôm nay, hãy để Chúa Giêsu nói những lời này với bạn. Hãy cầu xin Ngài ban tràn đầy ân sủng cho bạn, khuyến khích bạn và củng cố và an ủi bạn. Dù bạn đang đối mặt với bất cứ điều gì, bất cứ điều gì không chắc chắn ở phía trước, hãy can đảm lên. Chúa Giêsu là sức mạnh của bạn. Ngài nắm giữ tương lai của bạn trong tay.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con can đảm đối mặt với những bất trắc phía trước. 

* * *

Ga 17, 20-26
Lạy Cha, chúng là món quà của Cha dành cho con (Ga 17, 24)

Bạn có nhớ lại lần cuối cùng ai đó tặng quà cho bạn và cảm giác háo hức, háo hức trước khi nhận được không? Có thể bạn đã trải qua niềm vui hoặc tình cảm dịu dàng, đối với cả người tặng và chính món quà.

Ấy thế, bạn là món quà của Thiên Chúa dành cho Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã tiếp đón bạn với niềm vui và sự trìu mến. Bạn có một nơi vinh dự với Ngài khi Ngài ngự bên hữu Cha trên trời.

Đối với hầu hết chúng ta, điều đó hơi khó tưởng tượng. Quá dễ dàng, sự tập trung của chúng ta tập trung vào những gì chúng ta phải làm để có được một chỗ đứng với Chúa Giêsu. Và sau khi phóng to điều đó, chúng ta có xu hướng thấy những thiếu sót và thất bại của mình để xứng đáng với vị trí đó. Nhưng hãy nhớ rằng vào đêm trước khi chết, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tất cả “những ai sẽ tin” (Ga 17, 20). Ngài đang cầu nguyện cho bạn. Ngài biết rằng Ngài sẽ phải chịu đựng cái chết để bảo đảm rằng Ngài sẽ không bao giờ phải mất bạn. Đó là cách Ngài trân trọng bạn.

Chúng ta thường nghĩ về việc chúng ta thuộc về Đức Kitô như thế nào vì đức tin của chúng ta, và tất nhiên điều đó là sự thật. Nhưng sau đó chúng ta nghĩ xem đức tin của chúng ta phải yếu đến mức nào và kết quả là sự thuộc về Đức Kitô của chúng ta cũng phải yếu như thế nào. Nhưng bạn thuộc về Đức Kitô vì Thiên Chúa đã ban bạn cho Ngài như một món quà. Và Thiên Chúa không phạm sai lầm; Ngài không tặng món quà để đùa giởn.

Nếu bạn nghi ngờ lẽ thật này, hãy nhớ đến các tông đồ. Phêrô chối Chúa Giêsu ba lần, và những người khác bỏ chạy và ẩn náu khi Chúa Giêsu bị bắt và bị xử tử. Họ đã trải qua rất nhiều lỗi lầm, thất bại và thiếu hiểu biết, giống như chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giêsu “yêu thương họ cho đến cùng” (Ga 13, 1). Tuy nhiên, Ngài quay lại với họ và nói: “Bình an cho các con” (20, 19).

Chúa Giêsu cũng yêu thương bạn. Ngài biết bạn yếu đuối như thế nào. Ngài biết bạn dễ dàng bị cám dỗ như thế nào. Nhưng Ngài vẫn trân trọng bạn như món quà của Thiên Chúa dành cho Ngài và Ngài vẫn muốn có bạn ở bên cạnh mình (Ga 17, 24). Vì vậy, khi thấy có lỗi, hãy nhanh chóng ăn năn hối cải. Nhắc nhở bản thân rằng việc không tuân theo ý định của Thiên Chúa sẽ không xác định được bạn. Chính những gì Chúa nói về bạn xác định bạn. Và Ngài nói rằng bạn là một món quà mà Ngài thích ban cho Con của mình.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa, Chúa đã chấp nhận con như món quà của Thiên Chúa dành cho Chúa. Xin giúp con ngày hôm nay nhớ mình là ai.

Comments are closed.

phone-icon