Your Father will repay you – SN theo The WAU (15.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Wednesday June 15th 2022
Meditation: Matthew 6, 1-6. 16-18

Your Father who sees in secret will repay you. (Matthew 6:4)

Parents know what it’s like to sacrifice in secret. It may start when a pregnant woman avoids certain foods or drinks that may hurt her unborn baby. Then there are the thousands of hours of cooking, cleaning, and caring that are all part of the job of parenting. But beyond parenting, there are also many little sacrifices that we make—like letting somebody cut in front of us in line, patiently listening when someone is telling a long story, or offering a prayer when we hear bad news on the radio.

In today’s Gospel reading, Jesus tells us that our heavenly Father sees all of these “secret” sacrifices. And he doesn’t just see them; he tells us he will “repay” us.

What an encouraging promise—especially during those times when we wonder if we’re making any difference at all! God sees every sacrifice we make. He knows how hard it can be at times. And he assures us that no single sacrifice is ever wasted. Even if the one we are helping out never recognizes what we have done, God recognizes it, and he rewards it.

So how does God reward you? Usually not with money or public praise, but with something far more valuable: the joy of knowing that you are becoming more like his Son. He softens your heart a little more each time you give so that you become a little more generous the next time and the time after that. He repays you by allowing the witness of your love to soften the hearts of the people around you—even if your acts of sacrifice remain hidden.

Sometimes these rewards seem as hidden as the sacrifices that prompted them. Sometimes they even seem delayed or deferred altogether. But that’s okay. It’s enough just to know that your heavenly Father sees what no one else sees and rejoices in it. It’s enough to know that one day you will see him face-to-face, and that on that day, you will be rewarded far more than you can imagine here and now. Until that day comes, take comfort in knowing that you have the great privilege of loving as he loves.

“Father, thank you for calling me to serve just as you served! Help me to find joy in giving without counting the cost.”

Thứ Tư tuần XI Thường Niên
ngày15 .6.2022

Suy niệm: Mt 6, 1-6. 16-18

Cha anh em là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho anh em (Mt 6,4)

Cha mẹ biết sự hy sinh cách kín đáo là như thế nào. Nó có thể bắt đầu khi một phụ nữ mang thai tránh một số thức ăn hoặc đồ uống có thể làm tổn thương thai nhi. Sau đó là hàng nghìn giờ nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc, tất cả đều là một phần của công việc nuôi dạy con cái. Nhưng ngoài việc nuôi dạy con cái, chúng ta cũng phải hy sinh rất nhiều – chẳng hạn như để ai đó cắt ngang hàng trước mặt mình, kiên nhẫn lắng nghe khi ai đó đang kể một câu chuyện dài, hoặc cầu nguyện khi chúng ta nghe tin xấu trên đài.

Trong bài đọc Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng Cha trên trời của chúng ta nhìn thấy tất cả những hy sinh “kín đáo” này. Và Ngài không chỉ nhìn thấy chúng; Ngài nói với chúng ta rằng Ngài sẽ “thưởng công” cho chúng ta.

Thật là một lời hứa đáng khích lệ – đặc biệt là trong những lúc chúng ta tự hỏi liệu mình có đang tạo ra sự khác biệt nào không! Thiên Chúa nhìn thấy mọi sự hy sinh của chúng ta. Ngài biết đôi khi nó có thể khó khăn như thế nào. Và Ngài đảm bảo với chúng ta rằng không có sự hy sinh nào là lãng phí. Ngay cả khi người mà chúng ta đang giúp đỡ không bao giờ nhận ra những gì chúng ta đã làm, Thiên Chúa công nhận điều đó và Ngài ban thưởng cho điều đó.

Vậy Thiên Chúa thưởng cho bạn như thế nào? Thông thường không phải bằng tiền bạc hay sự khen ngợi của công chúng, nhưng bằng một điều gì đó có giá trị hơn nhiều: niềm vui khi biết rằng bạn đang trở nên giống Con của Ngài hơn. Ngài làm mềm lòng bạn hơn một chút mỗi lần bạn cho đi để bạn trở nên quảng đại hơn một chút vào lần sau và cả những lần sau đó. Ngài báo đáp bạn bằng cách cho phép chứng kiến ​​tình yêu của bạn làm dịu trái tim của những người xung quanh bạn – ngay cả khi những hành động hy sinh của bạn vẫn được che giấu.

Đôi khi những phần thưởng này dường như bị che giấu như những hy sinh đã thúc đẩy họ. Đôi khi họ thậm chí có vẻ bị trì hoãn hoặc trì hoãn hoàn toàn. Nhưng nó ổn. Chỉ cần biết rằng Cha trên trời của bạn nhìn thấy điều mà không ai khác nhìn thấy và vui mừng về điều đó là đủ. Chỉ cần biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ gặp trực tiếp Ngài và vào ngày đó, bạn sẽ được thưởng nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng ở đây và bây giờ. Cho đến khi ngày đó đến, hãy an ủi khi biết rằng bạn có đặc ân tuyệt vời khi được yêu như Ngài yêu.

Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã gọi con đến phục vụ như Cha đã phục vụ! Xin giúp con tìm thấy niềm vui trong việc cho đi mà không tính tới việc phải trả giá.

Comments are closed.

phone-icon