Bộ sưu tập Tranh Sơn Dầu của nữ tu Têrêsa Uyên Ly

0

Ban Truyền thông xin trân trọng giới thiệu Bộ sưu tập Tranh Sơn Dầu mới của nữ tu họa sỹ Têrêsa Nguyễn Thị Uyên Ly, thuộc Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. 

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon